درخواست ریاست کانون از کمیسیون کارآموزی و اختبار در خصوص برگزاری اختبار

به نام خدا

 

رئیس محترم کمیسیون کارآموزی و اختبار

کانون وکلای دادگستری استان قزوین

 

سلام علیکم؛

احتراماً با عنایت به اینکه اخیراً 2 آزمون دکتری و کارشناسی ارشد با وصف شیوع بیماری کرونا با حضور هزاران داوطلب بصورت سراسری از سوی سازمان سنجش برگزار گردیده است و از آنجایی که تعداد کارآموزان محترم وکالت واجد شرایط جهت شرکت در اختبار 65 نفر می باشد، بنظر با وصف رعایت موارد بهداشتی و درنظر گرفتن محل مناسب برای آزمون، انجام اختبار کتبی مواجه با منعی نبوده و کاملاً میسر می باشد. لذا به استناد ماده 41 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری استدعا دارد مراتب در کمیسیون کارآموزی مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.

 

 با تشکر

محمدرضا شهیدی

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین