دستور العمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی

پیرو نامه شماره 13423/035 مورخ 22 فروردین ماه 1400 سازمان بازرسی کل استان قزوین توجه همکاران محترم را به دستور العمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی در فایل پیوست جلب مینماییم.

 

جهت دریافت دستور العمل کلیک نمایید