دستور العمل ثبت قرارداد الکترونیک در سامانه عدل ایران

پیرو بخشنامه اخیر رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص الزام مراجع قضایی به پذیرش هرنوع دادخواست، شکواییه، لایحه و گزارش منوط به ثبت قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل در سامانه خدمات الکترونیک قضایی در ادامه توجه شما را به دستور العمل های مربوط به استفاده از این سامانه جلب مینماییم.


جهت دریافت نظام نامه ثبت اطلاعات در ســامانه قراداد الکترونیک وکالـت کلیک نمایید