دستور جلسه روز شنبه مورخ ۲۸ آبان ۱۴۰۱ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین

دستور جلسه روز شنبه مورخ ۲۸ آبان ۱۴۰۱ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین:

۱- ارائه گزارش اقدامات عمرانی انجام پذیرفته توسط آقای مهندس حسینی
۲- بررسی و تصویب قرارداد بتن ریزی آمفی تئاتر
۳- درخواست تشکیل کمیسیون ایثارگران
۴- ارائه گزارش اقای تجدد از جلسه شورای اجرایی
۵- اتخاذ تصمیم در خصوص بدهی کانون قزوین به صندوق حمایت مبلغ چهل و پنج میلیارد ریال
۶- بررسی درخواست‌های همکاران محترم

ساعت جلسه: ۱۳:۳۰