دستور جلسه روز شنبه مورخ 12 آذر ۱۴۰۱ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین

دستور جلسه روز شنبه مورخ ۱۲ آذر ۱۴۰۱ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین:

۱- جلسه با کانون بازنشستگان نیروی انتظامی
۲- انتخاب رئیس جدید اداره معاضدت کانون
۳- انتخاب رئیس جدید کمیسیون روابط عمومی
۴- بررسی گزارش کمیسیون کارآموزی از پذیرفته شدگان آزمون ۱۴۰۱
۵- بررسی درخواست‌های همکاران محترم

ساعت جلسه: ۱۳:۳۰