دستور جلسه مورخ ۱۰ دی ۱۴۰۱ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین

 

دستور جلسه روز شنبه مورخ ۱۰ دی ۱۴۰۱ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین :

– بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص پروانه‌های وکالت صادر شده بدون رعایت تشریفات قانونی