دعوت اداره کل انتقال خون استان به یاری رسانی و اهداء خون در ماه رمضان

پیرو نامه شماره خ/۲۲/۴۸۲ مورخ ۲۳ فروردین ماه 1401 اداره کل انتقال خون استان قزوین مدیر کل محترم این اداره ضمن تبریک فرا رسیدن ماه رمضان به همکاران عزیز با توجه به کاهش میزان اهداء خون در این ماه و همزمانی آن با دوران شیوع ویروس کرونا و نیاز مستمر این اداره به دریافت خون سالم از همکاران خیرخواه این کانون دعوت نموده اند تا در صورت تمایل و در راستای یاری رسانی به اقشار نیازمند به خون های اهدایی با رعایت شرایط ذکر شده در نامه بشرح پیوست به مراکز اهدا خون استان مراجعه فرمایند.