دعوت به استفاده از سامانه های الکترونیکی مالیاتی

پیرو نامه شماره 470/63/127 مورخ 1 اردیبهشت ماه 1401 ریاست محترم اداره کل امور مالیاتی استان قزوین از همکاران محترم تقاضا داریم در صورت لزوم به دریافت خدمات مالیاتی، حتماً با مراجعه به سامانه های برخط این سازمان در جهت آگاهی از ابلاغیه ها و همچنین دریافت انواع گواهی اقدام فرمایید.

نشانی درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی: my.tax.gov.ir