دعوت به حضور همکاران در سمینار برخط حقوق بشری

بدین وسیله از همکاران محترم دعوت میگردد در سمینار برخط حقوق بشری با موضوع «اقدامات قضایی و انتظامی با رعایت موازین حقوق شهروندی و اصول و مبانی حقوق بشر» با سخنرانی: جناب دکتر خسرو حکیمی، مشاور رئیس قوه قضائیه و معاون دبیر ستاد حقوق بشر و حجت الاسلام قدرتی، ریاست محترم کل دادگستری استان قزوین
در روز دوشنبه مورخ ۱۴ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶ الی ۱۹ از طریق لینک موجود در تصویر برگزار میگردد، حضور بهم رسانید.