دوره آموزشی برخط با موضوع آشنایی با قوانین بالادستی مرتبط در نظام فنی و اجرایی کشور

پیرو نامه واصل شده از سوی مرکز آموزش های کوتاه مدت موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی معاونت آموزشی و امور دانشجویی ریاست جمهوری از همکاران علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در حوزه قوانین بالادستی مرتبط در نظام فنی و اجرایی کشور دعوت میگردد با ثبت نام از طریق تماس با واحد مربوطه که مشخصات آن در نامه پیوست موجود است در دوره شرکت فرمایند.