لغو برگزاری دوره آموزشی تخصصی آشنایی با موازین و ساز و کارهای پیشبرد حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی، از نظر تا عمل

پیرو اطلاعیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی و در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و حفظ سلامت همکاران محترم به استحضار میرساند دوره آموزشی تخصصی آشنایی با موازین و ساز و کارهای پیشبرد حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی، از نظر تا عمل لغو و تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهد شد.


متن اطلاعیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی بشرح زیر است:

 

♦️ اطلاعیه لغو جلسات عمومی کمیسیون تا اطلاع ثانوی

نظر به توسعه بیماری کرونا در کشور و پیامدهای انسانی تلخ ذیربط، امور پژوهشی کمیسیون اعلام کرد کلیه نشست های عمومی هماهنگ شده کمیسیون از جمله نشست امروز پنجم اسفند، نشست 12 اسفند ماه با فعالان مدنی حوزه های مختلف، نشست مشترک با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه(دفتر تهران) برای 14 اسفند، برنامه آموزشی 15 اسفند در قزوین لغو میشود و به تاریخی که بعد از رفع نگرانی های موجود برای سلامت عمومی تعیین خواهد شد موکول می گردد. در مورد جلسه کرسی راهبردی امنیت ملی و حقوق بشر آخر سال ، نشست دوم حقوق انسانی در قاب فیلم و سینما ، نشست بررسی نقش علما و مراکز دینی در صلح سازی که قرار بود در اسفند ماه برگزار شود و هنوز هیچگونه اطلاع رسانی نشده نیز طی روزهای آتی تصمیم گیری خواهد شد.

از همدلی و همیاری عموم مخاطبان در پویش ملی برای حفظ سلامت همگانی صمیمانه سپاسگزاری میشود . امید است با مشارکت عموم مردم ، به زودی نگرانی های ایجاد شده مربوط به سلامت عمومی در ایران مرتفع شود و همه به عرصه تلاش و تکاپو برای سازندگی کشور و رفع انواع چالش های دیگر در ابعاد سیاسی، اجتماعی اقتصادی ،فرهنگی و قضایی برای پیشبرد حقوق انسانی بپردازند.

روابط عمومی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران