دوره آموزش الکترونیک داوری و کارشناسی در دعاوی پیمانکاری

پیرو نامه واصل شده از سوی مرکز آموزش های کوتاه مدت موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی معاونت آموزشی و امور دانشجویی ریاست جمهوری از همکاران علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در حوزه داوری و کارشناسی در دعاوی پیمانکاری دعوت میگردد با ثبت نام از طریق تماس با واحد مربوطه که مشخصات آن در نامه پیوست موجود است در دوره شرکت فرمایند.


نظرات بسته شده است.