دوره جامع آموزش داوری، حقوقی و کارشناسی در حوزه ساختمان و اراضی

پیرو نامه شماره 1020/05/98/ص مورخ 1398/11/16 واحد تربیت مدرس جهاد دانشگاهی به استحضار همکاران محترم میرساند؛ دوره جامع آموزش داوری، حقوقی و کارشناسی در حوزه ساختمان و اراضی توسط این اداره به مدت 80 ساعت در محل دانشگاه تربیت مدرس تهران و با حضور اساتید برجسته دانشگاه ها، قضات دیوان عالی کشور، داوران داخلی و بین المللی حقوقی و تجاری برگزار میگردد.

علاقه مندان به شرکت در این دوره میتوانند با مراجعه به سایت زیر نسبت به ثبت نام خود اقدام فرمایند.

jdtm.ir