دوره ششم مسابقه کتابخوانی

مسابقه کتابخوانی

منبع: کتاب حقوق خانواده نوشته دکتر سیدحسین صفایی
– بخش موانع نکاح و موارد انحلال آن

زمان برگزاری: 10 الی 25 دی ماه سال 1398

توضیحات:
شركت برای وکلا، کارآموزان و دانشجويان حقوق
سراسر کشور مجاز می باشد و به برندگان جایزه ویژه اعطا خواهد شد.

جهت شرکت در مسابقه کتابخوانی طی بازه زمانی اعلام شده(10 الی 25 دی ماه) به نشانی الکترونیکی زیر مراجعه فرمایید.

bc.qazvinbar.org