رأی شورای رقابت بر رد ادعای انحصار در شغل وکالت

پیرو شکایت عده ای از فارغ التحصیلان رشته حقوق در شورای رقایت با موضوع اخلال در رقابت از طریق ایجاد انحصار در شغل وکالت دادگستری، اعمال محدودیت در ظرفیت پذیرش کارآموزان و امتناع بلاوجه از صدور پروانه وکالت دادگستری و به خواسته رفع تعیین سقف و محدوده ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت پس از طرح موضوع در جلسه چهارصد و بیست و یکمین جلسه شورای رقابت مورخ 10 خرداد 1399 تصمیم شورای رقابت به شرح زیر به اطلاع علاقه مندان میرسد: