راه اندازی درگاه پرداخت الکترونیکی صندوق حمایت بعنوان جایگزین پایانه های کارتخوان بانکی در دفاتر وکلا

پیرو نامه شماره 70100038 مورخ 8 دی ماه 1400 صندوق حمایت از وکلا در خصوص راه اندازی درگاه پرداخت الکترونیکی مورد تأیید سازمان امور مالیاتی بعنوان جایگزین دستگاه های کارتخوان که از سوی سازمان مالیاتی تجهیز آنها در دفاتر وکلای محترم الزامی گردیده است از همکاران محترم دعوت میگردد با استفاده از این سامانه و معرفی شناسه آن در حساب کاربری خود نزد اداره دارایی مانع از اعمال جریمه های مربوط به این موضوع باشید.


نشانی سامانه مذکور: tax.pgpal.ir


ویدیوی آموزش ثبت نام در سامانه: