رزومه کاندیدای محترم محمدجواد چیتگرزاده

رزومه اینجانب محمد جواد چیتگرزاده بشرح ذیل میباشد:

  • متولد مرداد ماه 1355
  • وکیل دادگستری از مرداد ماه 1389
  • عضو کمیسیون داوری در کانون وکلای قزوین
  • عضو کمیسیون ورزش در کانون وکلای دادگستری استان قزوین
  • عضو کمیسیون عمران و ساختمان در کانون وکلای دادگستری استان قزوین
  • عضو کمیته آموزش عمومی و حقوق شهروندی در کانون وکلای دادگستری استان قزوین
  • مدیر داخلی کانون وکلای دادگستری استان قزوین
  • رئیس کمیته انضباطی هیأت بسکتبال استان قزوین
  • عضو سابق هیأت رئیسه هیأت بسکتبال استان قزوین