رزومه کاندیدای محترم محمدمهدی نحوی

رزومه اینجانب محمدمهدی نحوی و وکیل پایه یک دادگستری بشرح ذیل میباشد:

عضویت در شورای برنامه ریزی استانداری قزوین بمدت سه سال

عضویت در کارگروه تدوین سند چشم انداز 20 ساله در قزوین

عضو اصلی کارگروه بانوان استانداری قزوین

عضو اصلی کارگروه اشتغال استانداری استان قزوین

عضو شورای فرهنگ عمومی استان قزوین

عضو هیأت امنا ستاد دیه استان قزوین

عضو شورای سازمانهای بیمه گر استان قزوین

رئیس هیأت مدیره انجمن توسعه حقوق شهروندی شهرداد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان قزوین

عضو کمیسیون حمایت کانون وکلای دادگستری قزوین

عضو کمیسیون ساختمان کانون وکلای قزوین

نماینده کانون قزوین در شورای اجرایی اسکودا

وکیل نمونه در سال 1395