سال نو مبارک

عدالت را میتوان از طبیعت آموخت!

همه چیز در زمان خود و بر جای خود قرار میگیرد تا چشمان ما زیبایی اجرای عدالت را ببیند و روح ما از برقراری آن آرامش بگیرد . بهار سال نو فرصتی مناسب است تا همراه با طبیعت آهنگ عدل و انصاف بگیریم و در مسیر احقاق آن در زندگی بکوشیم. صمیمانه ترین شادباش ها و بهترین آرزوها و تحقق برترین آرمان ها را از خداوند منان به یمن فرارسیدن بهار دل انگیز تمنا دارد.

غلامرضا تجدد

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین


 

ضمناً به اطلاع میرساند اولین روز کاری کانون وکلای دادگستری استان قزوین در سال 1396 از 14 فروردین ماه خواهد بود.