سامانه خودکاربری قضایی: وجود برخی اشکالات و لزوم تکمیل دقیق اطلاعات

پیرو وصول نامه معاون برنامه ریزی و آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص اعلام وجود برخی اشکالات در سامانه های خودکاربری قضایی و همچنین اهمیت توجه و تکمیل اطلاعات الزامی مرتبط با هر درخواست که در صورت عدم رعایت و توجه کافی میتواند موجب تأخیر در دادرسی و تحمیل امور مازاد بر شعب قضایی گردد از همکاران محترم تقاضا دارد با مشاهده ویدیو و فایلهای راهنمای استفاده از سامانه خودکاربری که قبلا توسط واحد انفورماتیک این کانون و همچنین مرکز خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه تهیه و منتشر شده است، پرسنل خدوم دستگاه قضایی و قضات محترم را در پیشبرد الکترونیکی پرونده های قضایی و تحقق دادرسی الکترونیک یاری فرمایید.


نظرات بسته شده است.