سومین جلسه هیأت نظارت بر دهمین دوره انتخابات کانون وکلای قزوین

 باسمه تعالی

 

به تاریخ هفده دی ماه سال یک هزار و چهارصد و یک ، سومین جلسه هیأت نظارت بر دهمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل است . با عنایت به اعلام دبیرخانه کانون 25 نفر از وکلای محترم پایه یک دادگستری که 23 نفر آنان در موعد مقرر مصوبه هیات نظارت و آگهی منتشره و 2 نفر دیگر از نامزدها در خارج از موعد مذکور (بعد از پایان وقت اداری آخرین مهلت ) ثبت نام و داوطلب عضویت در هیأت مدیره در انتخابات دوره مذکور شده اند . مع الوصف اعضاء هیأت به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند :

1- در راستای اجرای ماده 13 آیین نامه لایحه استقلال مصوب سال 1400 و مستنداً به بندهای “ج و ه” ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ، وجود یا عدم وجود سابقه محکومیت انتظامی درجه 4 و بالاتر و نیز ارتکاب یا عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغل وکالت ثبت نام کنندگان محترم عضویت در هیأت مدیره استعلام و مطابق هماهنگی ریاست محترم کانون با دادستان محترم انتظامی کانون در مهلت 24 ساعت پاسخ مکتوب را به هیأت نظارت ارسال نمایند .

2- در اثنای بررسی احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلبین محترم ، تصمیمات تکمیلی هیأت نظارت در پایگاه اطلاع رسانی کانون منتشر و متقاضیان محترم موظف به همکاری با هیأت خواهند بود .

3- پس از طی مراحل احصایی صدرالاشعار ، لیست و مشخصات اسامی داوطلبین محترم مطابق تبصره 1 ماده 4 قانون موصوف عنداللزوم با مستندات و توضیحات مقتضی جهت احراز یا عدم احراز صلاحیت آنان به دادگاه محترم عالی انتظامی قضات ارسال گردد.

4- حسن اجرای کلیه مصوبات هیأت نظارت ، با ریاست محترم کانون خواهد بود.

 

رئیس هیأت نظارت : مجید علی محمدی