صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا مورخ۹۵/۵/۲۸

در تاریخ ۲۸/۵/۱۳۹۵ جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران-اسکودا در محل اتحادیه تشکیل و نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه به شرح زیر بحث و اتخاذ تصمیم شد:
پیش از ورود به دستور به ترتیب مقرر، نظر به اهمیت موضوع بند ۸ دستور جلسه و با توجه به پیشنهادهای کانون های محترم قزوین، اردبیل، لرستان و اصفهان این بند در اولویت مطرح و بیانات همکاران حاضر استماع و با جمع بندی آن مقرر شد:

بند هشتم دستور جلسه – برگزاری همایشی با حضور اعضای هیات مدیره کانون ها و فراکسیون حقوق دانان مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی (پیشنهاد کانون محترم قزوین) و پیشنهادهای مشابه از کانون های محترم اردبیل و لرستان.

الف- کارگروه منتخب هیات عمومی و شورای اجرایی برای تنظیم متن منقح قانون وکالت مشتمل بر خواسته های حداکثری کانون های وکلا به کار خود ادامه دهد و از کلیه متون پیشین از جمله آنچه در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۹ به وسیله اتحادیه تنظیم شده و نیز موارد مثبت مندرج در طرح تقدیمی نمایندگان محترم به مجلس دهم استفاده کنند و نمایندگان منتخب اتحادیه کماکان در مرکز پژوهش های مجلس حاضر شوند و مواضع کانون های وکلا را تشریح و تبیین فرمایند.
ب‌- کانون های محترم ارتباط با نمایندگان محترم محلی را استمرار دهند و موارد انجام شده را برای آگاهی دادن به سایر کانون ها به اتحادیه اعلام نمایند.
ج‌- نشستی کارشناسی در تهران با حضور روسای کانون ها و افراد معدود موثری که هریک از کانون ها صلاح بدانند و اعضای محترم شورای اجرایی و نمایندگان محترم مجلس ترتیب داده شود تا امکان تعاطی فکر با مجلس به نحو بهتری فراهم شود.
د‌- کانون های محترم حتی المقدور تلاش فرمایند جلسه ای با حضور نمایندگان محلی و هیات رییسه اتحادیه در محل اتحادیه تدارک ببینند.
زمان انجام این موارد حداکثر تا پایان مهر ماه ۱۳۹۵ خواهد بود. در مورد هزینه ها هیات رییسه حسب مورد اتخاد تصمیم خواهد کرد و گزارش آن را پس از انجام موارد به استحضار شورای اجرایی خواهد رساند.

بند اول دستور جلسه – آگهی آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۵
– مدارک مورد قبول برای شرکت در آزمون وکالت
پس از بحث لازم مقرر شد بند ۳ آگهی ثبت نام همانند آگهی سال گذشته عینا منتشر شود. تبصره ۴ مصوبه هیات نظارت با توجه به جمیع جهات حذف شد.

– بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد نظر کانون محترم مرکز در خصوص نظام وظیفه
نامه شماره ۹۵۰۰۵۰۱۰۰۳ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۵ کانون محترم مرکز در خصوص مطالبه کارت پایان خدمت یا معافیت از پذیرفته شدگان آن کانون در زمان صدور پروانه کارآموزی مطرح شد مقرر شد به کانون محترم مزبور توصیه شود، با توجه به وجود اشکالات عدیده در این نحو ثبت نام که باعث اتخاذ تصمیم در هیات عمومی اسکودا مبنی بر مطالبه مستند انجام خدمت یا معافیت در زمان ثبت نام جهت شرکت در آزمون شده بود، از این نظر عدول فرمایند.

بند دوم دستور جلسه- برگزاری کارگاه های آموزشی برای روسا و مدیران کانون ها

موضوع مطرح و اصل برگزاری این دوره ها با اکثریت آراء تصویب شد. شیوه نامه اجرایی متعاقبا بررسی، تدوین و تصویب خواهد شد.

بند سوم دستور جلسه- بررسی اجمالی اعطای پروانه وکالت به قضات دادگاه تجدیدنظر استان
نامه کانون محترم گیلان در خصوص صدور پروانه وکالت برای قضات بازنشسته دادگاه تجدید نظر استان مطرح و با توجه به وجود نظریات متفاوت و لزوم بررسی علمی همه جانبه موضوع مقرر شد مسئله به کمیسیون قوانین و مقررات ارجاع شود.
*در این موقع چون اعلام شد که درج نام ریاست محترم کمیسیون مذکور جناب آقای دکتر سید محمود کاشانی که در جلسه قبل شورای اجرایی به این سمت انتخاب شده بودند در صورتجلسه قبلی از قلم افتاده ، این موضوع نیز تصریح شد. مقرر شد از ایشان خواسته شود نسبت به تشکیل هرچه سریعتر جلسه کمیسیون و اعلام نظر در خصوص مورد اقدام فرمایند.

بند چهارم دستور جلسه- برگزاری همایش منع خشونت و تبعیض جنسیتی علیه زنان (پیشنهاد کانون محترم فارس)
برگزاری همایش مذکور به وسیله اسکودا و با همکاری همه کانون های ایران در تهران تصویب و در خصوص هزینه ها مقرر شد هیات رییسه اسکودا در این خصوص اتخاذ تصمیم و موارد را گزارش کند. ضمنا مقرر شد هریک از کانون های محترم یکی از بانوان وکیل را به عنوان عضو دبیرخانه همایش معرفی فرمایند. این دبیرخانه نسبت به تعیین دبیران اجرایی و علمی اقدام خواهد کرد. کانون محترم فارس نیز در این خصوص هماهنگی های لازم را معمول خواهند داشت. هیات رییسه اسکودا نسبت به تشکیل دبیرخانه اقدام لازم را معمول خواهد داشت. کانون های محترم نمایندگان خود را ظرف ۱۵ روز آتی تعرفه خواهند نمود.

جلسه در ساعت ۱۵:۴۰ روز جاری با امضای ذیل صورتجلسه خاتمه یافت.


Gallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slide