صورتجلسه مورخ 10 آبان ماه 1399هیأت مدیره

 به نام خدا

به تاریخ 10 آبان ماه 1399 چهل و هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی ، غلامرضا تجدد و امیر کاتبی تشکیل و اتخاذ تصمیم گردید. 

 

  • در خصوص برگزاری جلسه تحلیف کارآموزان وکالت مقرر شد از روز شنبه مورخ 17 آبان 99 لغایت پنجشنبه 22 آبان 99 برابر برنامه، تحلیف انجام شود. چنانچه امکان برگزاری یکجا از نظر بهداشتی میسر گردد به این طریق انجام خواهد شد.
  • تصمیم کمیسیون کارآموزی نسبت به تجدید دوره آقای مجید کشاورز نجفی به مدت 12 ماه با توجه به عدم ارائه تکالیف دوره کارآموزی مطرح و تجدید دوره نامبرده مورد موافقت قرار گرفت.
  • تصمیم کمیسیون کارآموزی نسبت به آقای قاسم فرهادی و مبنی بر انتفای دوره کارآموزی به جهت دوبار تجدید دوره شدن دوره کارآموزی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
  • درخصوص درخواست آقای کیومرث کاکاوند نظر به اینکه تعیین محل اشتغال سه نفر اول اختبار در مرکز استان قزوین افرادی است که حائز رتبه علمی یک الی سوم شده باشند و از شمول درخواست نامبرده خروج موضوعی دارد و با درخواست نامبرده مخالفت می گردد.
  • با توجه به اعلام نتایج از سوی کمیسیون کارآموزی و مردود شدن اشخاص موضوع نتایج مذکور که عبارتست از آقایان و خانم ها : 1- فاطمه اسدی، 2- بیتا غلامی، 3- مهدی عشق پور، 4- کریم مجتبوی، 5- میلاد خمسه، 6- پرویز مهرعلیان، 7- آذر نجفی، 8- رضا صالحی، 9- خدیجه صفی قلی، 10- مجید حیدری، 11- سیروس فتحی واجارگاه و نیز تجدید دوره ایشان به مدت 12 ماه از سوی کمیسیون کارآموزی مطرح و باتوجه به نظر آقایان سید محسن خطیبی، محمدرضا شهیدی و امیرافشین کلانتری مورد موافقت واقع گردید و آقایان غلامرضا تجدد، سید محمد حسینی و امیر کاتبی بشرح ذیل اظهار نظر بعمل آمد.

امضاء کنندگان:

محمدرضا شهیدی، امیر افشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی ، غلامرضا تجدد

 امیر کاتبی


 نظر آقای غلامرضا تجدد : با توجه به متن اعتراض کارآموزان و با توجه به وظیفه اینجانب به عنوان عضو هیئت مدیره، تقاضای رسیدگی به اعتراض کارآموزان معترض را دارم، با عنایت به اینکه شرایط برگزاری آزمون امسال به علت شرایط حاد شیوع بیماری کرونا و دوبار تجدید زمان برگزاری آزمون که موجب استحاله فکری و روحی کارآموزان در آزمون برگزار شده ی مهر ماه گردید، شرایط عادی نبوده است و با توجه به اینکه رسیدگی به اعتراض کارآموزان و اقناع وجدان ایشان از حیث بررسی اعتراضات یک حق است، لذا تقاضا دارد که موضوع به کمیسیون کارآموزی ارجاع و اوراق ایشان مجددا رسیدگی و گزارش کتبی آن به هیئت مدیره اعلام گردد. در این خصوص علی الظاهر در جلسه حضوری با حضور ریاست و تعدادی از همکاران هیئت مدیره شفاها وعده بررسی مجدد داده شده است و لذا عدم عنایت به این قول شفاهی هم پذیرفته نمی باشد.

 

نظر آقای سید محمد حسینی: با عنایت به شرایط خاص کشور در بحران شیوع کرونا و تغییر دو مرتبه زمان آزمون از یک سو که موجب عدم تمرکز و سلب امکان مطالعه مستمر گردید و از طرفی بازنگری در اوراق کارآموزان می تواند زمینه اقناع هیئت مدیره را فراهم نماید. بنظر بررسی مجدد اوراق موجب رفع ابهامات موجود خواهد شد.

 

نظر آقای سید محسن خطیبی: با توجه به پیگیری های بعمل آمده و ارجاع دو مرتبه موضوع اعتراض به کمیسیون کارآموزی و اظهارنظر صریح کمیسیون محترم کارآموزی بر بقاء نظر اعلامی برابر نتیجه گزارش شده قبلی لذا اقدام مجرد دیگری متصور نیست.

 

نظر آقای امیر کاتبی: با بازنگری اوراق کتبی موافقم و تقاضای بازنگری اوراق کارآموزان را دارم.