صورتجلسه مورخ 10 اسفند 98 هیأت مدیره

به نام خدا

به تاریخ 10 اسفند ماه 1398 سی و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری ، سید محسن خطیبی و سید محمد حسینی تشکیل شد و در خصوص مورد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم گردید. 

 

 متن نامه اتحادیه خطاب به رئیس قوه قضاییه جناب دکتر مصدق، قرائت و مورد موافقت واقع شد.

  

امضاء کنندگان:

محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی