صورتجلسه مورخ 10 خرداد ماه 1399هیأت مدیره

به نام خدا

به تاریخ 10 خرداد ماه 1399 سی و هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی و غلامرضا تجدد تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم گردید. 

 

  • تعیین ظرفیت حوزه های قضایی استان جهت کارآموزان سال 1399 بشرح جدول زیر صورت پذیرفت.

 

ردیف محل تعداد ردیف محل تعداد
1 قزوین 3 10 رامند 5
2 البرز 7 11 خرمدشت 4
3 تاکستان 7 12 اسفرورین 5
4 آبیک 7 13 الموت شرقی 5
5 محمدیه 7 14 آبگرم 5
6 بوئین زهرا 7 15 آوج 4
7 کوهین 5 16 الموت غربی 5
8 بشاریات 4 17 دشتابی 3
9 ضیاء آباد 5 18 طارم سفلی 2
جمع کل : 90 نفر

 

 

  • هزینه جهت تایید و بررسی درخواست های موسسات حقوقی به میزان ده میلیون ریال معادل یک میلیون تومان تعیین شد.
  • درخواست خانمها سپیده نجف آبادی و زهرا حاجی جهت ایجاد موسسه حقوقی بشرح اساسنامه ارائه شده بررسی و مقرر گردید مجوز مربوطه از سوی کانون به اداره ثبت شرکت ها صادر و ارسال شود. ضمناً یک نسخه از اساسنامه در بایگانی کانون باقی خواهد ماند.
  • نامه کانون فارس به اتحادیه در خصوص تشکیل معاونت های تنقیح، پارلمانی و روابط عمومی با توجه به اینکه مراتب می بایست در شورای اجرایی مطرح شود و در جلسه 1/3/99 شورای اجرایی هنوز تصمیم اتخاذ نشده است لذا موضوع موکول به تصویب شورای اجرایی می باشد.
  • تاسیس مرکز نیکوکاری کانون وکلای قزوین مورد تصویب قرار گرفت.
  • در خصوص تعیین پذیرش آزمون کارآموزی وکالت سال 1399 با توجه به تورم وکلای شاغل و کارآموزانی که در حال گذراندن دوران کارآموزی هستند و ظرفیت محدود محاکم در پذیرش کارآموز جهت حضور در دادگاه ها و میزان حجم پرونده هایی که در آن وکیل تعیین می گردد با تعداد 60 (شصت) نفر کارآموز وکالت موافقت شد.
  • نامه کانون مرکز به اتحادیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت قرائت شد و با توجه به منتفی شدن اجلاسیه هیئت عمومی فعلاً رسیدگی به آن موضوع منتفی است.
  • نامه معاونت حقوقی قوه قضاییه به کانون قزوین در خصوص ارائه پیشنهادها ظرف مدت تعیین قرائت شد و مقرر گردید پس از هماهنگی لازم با سایر کانون ها و اتحادیه اقدام مقتضی بعمل آید.
  • تصمیمات کمیسیون کارآموزی در خصوص تجدید دوره خانم حمیده ترکمن از تاریخ 3/12/98 و در خصوص آقای جعفر کشاورز رضایی مورد موافقت قرار گرفت.
  • مقرر شد با نظرخواهی از کارآموزان وکالتی که اختبار دارند چنانچه تداخل با آزمون تحصیلات تکمیلی موجب خلل در آزمون آنها گردد مراتب را به هیئت مدیره اعلام کنند.

 

 

امضاء کنندگان:

محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری ، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی و غلامرضا تجدد

 


گزارش انتخابات هیأت رئیسه

 

در خصوص انتخابات هیئت رئیسه آقایان غلامرضا تجدد و محمدرضا شهیدی نامزد ریاست بودند که بشرح ذیل رای گیری بعمل آمد که در مرحله اول آقای محمدرضا شهیدی با سه رای و آقای غلامرضا تجدد با دو رای انتخاب شدند و به لحاظ اینکه به چهار رای برای تصدی ریاست کانون نیاز به رای است برای بار دوم رای گیری مجدد بعمل آمد و با اکثریت سه رای از پنج رای آقای محمدرضا شهیدی برای مدت یک سال انتخاب گردید.

در خصوص انتخاب نایب رئیس رای گیری به عمل آمد و آقای امیرافشین کلانتری با سه رای برای مدت یک سال انتخاب شدند.

در خصوص انتخاب بازرس رای گیری بعمل آمد و آقای سید محسن خطیبی کاندید بازرسی بودند که با سه رای برای مدت یک سال انتخاب شدند و دونفر دیگر که خود نیز کاندیدا نبودند ولی بعنوان مخالف رای دادند.

در خصوص انتخاب منشی علیرغم 2 عضو دیگر هیئت مدیره برای تصدی این امر نظر به اینکه مطابق لایحه قانونی استقلال اصولاً نامزدی و قبولی سمت پیش بینی شده، و صرفاً به این امر اشاره شده است که هیئت مدیره از بین خود، اعضای هیئت رئیسه را انتخاب می نمایند بنابر این با اکثریت آراء آقای غلامرضا تجدد به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. (مستفاد از ماده 5 لایحه استقلال و ماده 19 آن لایحه مزبور)

 

1- آقای محمد رضا شهیدی –  رئیس هیأت مدیره

2- آقای امیر افشین کلانتری  – نایب رئیس هیأت مدیره

3- آقای سید محسن خطیبی –  بازرس هیأت مدیره

4- آقای غلامرضا تجدد – منشی هیئت مدیره

5- سید محمد حسینی – عضو هیئت مدیره