صورتجلسه مورخ 11 آبان 98 هیأت مدیره

به نام خدا

 

به تاریخ 11 آبان ماه 1398 بیست و چهارمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی ، امیرافشین کلانتری و سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی، غلامرضا تجدد و امیر کاتبی تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم گردید. 

 

  • با انتقال دائم خانم فاطمه صراف زاده موافقت شد.
  • گزارش مربوط به اسکودا قرائت گردید.
  • با درخواست انتقال دائم آقای محمد بهراد فتحی از قزوین به محمدیه موافقت شد.
  • گزارش مالی اتحادیه قرائت گردید و مقرر شد که یک نسخه در اختیار اعضای هیئت مدیره قرار گیرد.
  • نامه شرکت کارا 2000 در خصوص نصب دستگاه های تردد و تسویه حساب ، با توجه به گزارش واحد انفورماتیک کانون وکلا به جهت عدم تکمیل و راه اندازی کامل دستگاه ها، تا اتمام کار، تسویه حساب امکان پذیر نمی باشد.
  • نامه انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای زنجان قرائت گردید.
  • با انتقال دائم خانم نسرین ملکی از اسفرورین به قزوین موافقت شد.
  • درخواست آقای علی محمدی مطرح گردید و مورد موافقت واقع نشد.
  • نامه حفاظت کل دادگستری قزوین قرائت گردید و مقرر شد که در کمترین زمان ممکن نسبت به راه اندازی سیستم اقدام شود.
  • صورتجلسه کمیسیون ورزش مورخ 9/8/98 قرائت گردید، با بندهای یک، دو و سه در خصوص سالن والیبال ، انعقاد قراردادها و غیره موافقت شد و بند های 4 و 5 در جلسه آتی بررسی میگردد.

 

امضاء کنندگان:

 

محمدرضا شهیدی،  امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی، غلامرضا تجدد

 

امیر کاتبی