صورتجلسه مورخ 18 بهمن ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا

به تاریخ 18 بهمن ماه 1399 پنجاه و سومین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان امیرافشین کلانتری، سید محمد حسینی، غلامرضا تجدد و امیر کاتبی تشکیل و اتخاذ تصمیم گردید. 

 

  • پاسخ استعلام آقای محمدجعفر یوسفی رامندی قرائت گردید و به همراه پرونده تکمیلاً به نظر هیات مدیره برسد.

 

امضاء کنندگان:

امیر افشین کلانتری، سید محمد حسینی، غلامرضا تجدد

 

 

امیر کاتبی