صورتجلسه مورخ 2 اسفند ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا

به تاریخ 2 اسفند ماه 1399 پنجاه و چهارمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی و غلامرضا تجدد تشکیل و اتخاذ تصمیم گردید. 

 

  • درخصوص درخواست آقای محمدجعفر یوسفی رامندی متقاضی بند ب ماده 8 لایحه استقلال ، هیات مدیره به اتفاق آراء درخواست نامبرده را مردود اعلام می نماید.
  • با درخواست آقای سعید روشن بخت متقاضی ماده 8 لایحه ، موافقت نگردید.

 

 

امضاء کنندگان:

محمدرضا شهیدی، امیر افشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی، غلامرضا تجدد