صورتجلسه مورخ 21 تیر ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

به تاریخ 21 تیر ماه 1399 چهل و دومین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری و سید محمد حسینی تشکیل و در ادامه جناب آقای سید محسن خطیبی حاضر شدند و اتخاذ تصمیم گردید. 

 

  • با درخواست خانم منیره شاطریان در خصوص افزایش هزینه مهدکودک از شصت هزار تومان به صد هزار تومان موافقت گردید.
  • در خصوص تعیین اعضای هیئت عامل مرکز نیکوکاری، آقای محمدمهدی نحوی به عنوان رئیس هیئت عامل و آقای مهدی شاه محمدی، آقای کریم جوادی، خانم سوری کبیری و خانم ستاره خانبان به عنوان دیگر عضو هیئت عامل تعیین گردیدند.
  • نامه صندوق حمایت در خصوص بدهی کانون به مبلغ 41،338،948،153 ریال قرائت گردید.
  • در خصوص نامه اتحادیه با موضوع سند چشم انداز و برنامه راهبردی و تحول نهاد وکالت، مقرر گردید در سایت، کانال کانون و گروه های کمیسیون های مرتبط اطلاع رسانی و نظر همکاران در این جهت جمع آوری گردد.
  • به جهت عدم حضور برخی از اعضاء محترم کمیسیون ها در جلسات و اینکه عملاً کمیسیون ها دارای کارایی لازم نمی باشند و بعضاً برخی از اعضاء نیز انصراف خود را سابقاً اعلام کرده بودند به منظور امکان فعال سازی و هرچه بهتر اداره شدن امور کمیسیون ها و امکان هماهنگی بیشتر، اعضاء به تعداد اعلامی ذیل در هر کمیسیون تقلیل و نهایتاً اعضاء کمیسیون ها به شرح ذیل تعیین می گردد.

الف) کمیسیون دادگاه مجازی متشکل از 5 نفر به اسامی خانم ها و آقایان:

1- ابراهیم ثابتی                                              4- خدیجه حیدری

2- علیرضا مافی                                              5- علی شکری

3- سینا محلوجی

آقای سید محمد حسینی: با توجه به وضعیت کرونا و عدم امکان حضور همکاران دلیلی برای حذف وجود ندارد و مخالف این موضوع می باشم.

 

ب) کمیسیون دفاع از حقوق، آزادی های فردی و حقوق شهروندی متشکل از 11 نفر به اسامی خانم ها و آقایان:

1- فریبا رضایی                               5- معصومه ململی                                9- شیما حاتمی راد

2- زهرا قربانی                                6- مریم فرد                                       10- مریم حکیمی

3- زهرا باقری                                7- خشایار انتظاریان                              11- سحر محمدبیگی

4- مریم طهرانی ها                          8- محدثه السادات عرشی

 

آقای سید محمد حسینی: با توجه به اینکه ملاک حضور فیزیکی افراد نبوده و بسیاری از همکاران محترم به لحاظ فکری و هماهنگی با نهادهای مربوطه دارای توانی هستند که نمی توان نادیده گرفت و تاثیر خود را خواهند داشت. با حذف همکاران مخالف هستم.

 

ج) کمیسیون فرهنگ و هنر متشکل از 7 نفر به اسامی خانم ها و آقایان:

1- امیر کاتبی                                     4- سولناز قمری                          7- میثم مهدوی شنقی

2- احسان اله قنبری                             5- علی زرآبادی پور

3- علی کشاورز قدیمی                          6- مهدی فخیمی

 

آقای سید محمد حسینی: مجدداً اعلام می دارم با توجه به وضعیت کرونا و عدم امکان حضور همکاران دلیلی برای حذف وجود ندارد و مخالف این موضوع می باشم.

تذکر آقای سید محمد حسینی عضو هیئت مدیره: با عنایت به درخواست اینجانب مبنی بر بررسی موضوع آزمون اختبار کارآموزان محترم وکالت در خصوص نحوه برگزاری آزمون مذکور، علی رغم تاکید اینجانب و آقای غلامرضا تجدد عضو محترم هیئت مدیره در گروه مجازی هیئت مدیره، انتظار می رفت موضوع در دستور جلسه امروز هیئت مدیره محترم قرار گیرد ولی متاسفانه علی رغم تذکر حضوری حتی از طرح موضوع بعنوان دستور جلسه و رای گیری و تصمیم نهایی نفیاً یا اثباتاً از سوی ریاست محترم کانون خودداری شد. با توجه به عدم طرح موضوع به این کیفیت در هیئت مدیره، از کمیسیون محترم کارآموزی خواهشمندم با توجه به شیوع بیماری کرونا در برخی استانهای کشور تا جائیکه به وضعیت قرمز رسیده اند و مسافرت کارآموزان محترم از این استانها به قزوین یکی از مقدمات انتشار ویروس کرونا به سایر کارآموزان وکالت، ممتحنین و ناظران و کارمندان محترم کانون را فراهم خواهد آورد و از طرفی لغو یا تعویق آزمون اختبار نیز موجب تضییع حقوق همکاران محترم و از موارد تعسر ایشان است، نسبت به برگزاری غیر حضوری آزمون اختبار کتبی و شفاهی همکاری لازم مبذول گردد.

آقای امیرافشین کلانتری: در خصوص اختبار کارآموزان، نظر به اینکه موضوع در صلاحیت ذاتی کمیسیون کارآموزی می باشد، به هر نحو که کمیسیون مصلحت بداند اقدام خواهند نمود.

 

امضاء کنندگان:

محمدرضا شهیدی، امیر افشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی