صورتجلسه مورخ 22 آذر ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا

به تاریخ 22 آذر ماه 1399 چهل و هشتمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی و غلامرضا تجدد تشکیل و اتخاذ تصمیم گردید. 

 

  • در خصوص تعیین هیئت امنا صندوق حمایت از وکلا، موضوع مورد بررسی قرار گرفت و آقایان : 1- محمد ملک محمدی ، 2-محمدرضا شهیدی ، 3- محمدحسین سرداری، 4- ابوالفضل تاج احمدی، 5- مجتبی گنجه ها به عنوان امناء تعیین گردیدند.
  • گزارش ارسال آیین نامه لایحه استقلال کانون های وکلا مطرح و مورد بررسی واقع شد.
  • اعلام انصراف آقای محمدتقی صالحی از سمت دادیار دادسرای انتظامی قرائت شد و با درخواست ایشان موافقت حاصل گردید.
  • درخواست معرفی نماینده کمیسیون پارلمانی جهت هماهنگی و برگزاری جلسات حضوری یا برخط اسکودا قرائت گردید و آقای سید محسن خطیبی به عنوان نماینده پارلمانی تعیین و مقرر شد به اسکودا معرفی گردند.
  • نتیجه اختبار آقای آرش اردیبهشتی از سوی کمیسیون کارآموزی قرائت شد و مورد تصویب قرار گرفت.
  • با توجه به گزارش کمیسیون کارآموزی و سه دوره تجدید دوره کارآموزی آقای اکبر افشاری و عدم انجام تکالیف دوره سوم کارآموزی نامبرده منتفی اعلام و می بایست مدارک مربوط به کارآموزی از قبیل دفترچه و پروانه کارآموزی تحویل کانون گردد.
  • مقرر گردید در خصوص متقاضیان کلیه بندهای ماده 8 قانون استقلال ، مراتب از طریق سایت و کانال مربوط به کانون اطلاع رسانی ، تا ظرف مدت 10 روز ، چنانچه همکاران نسبت به درخواست های مذبور نظراتی داشته باشند اعلام فرمایند. بنابر این درخواست های آقای فرهاد غفاری و معصومه کارگری نیز پس از اعمال مقرره موصوف در جلسه هیات مدیره مطرح گردد.

 

امضاء کنندگان:

محمدرضا شهیدی، امیر افشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی ، غلامرضا تجدد