صورتجلسه مورخ 23 اسفند ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا

به تاریخ 23 اسفند ماه 1399 پنجاه و ششمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، غلامرضا تجدد و امیر کاتبی تشکیل و اتخاذ تصمیم گردید. 

 

  • مصوبه کمیسیون کارآموزی مبنی بر تجدید دوره آقای علیرضا محمدی قرائت شد و مورد موافقت قرار گرفت.
  • بررسی و تصمیم گیری در خصوص دستگاه های کارتخوان وکلا به عهده آقای امیر کاتبی عضو محترم هیات مدیره قرار گرفت تا گزارش راجع به آنرا در اولین فرصت ممکن به هیات مدیره ارائه نماید.
  • مصوبه کمیسیون محترم رفاه در خصوص استفاده وکلا و خانواده ایشان از مجموعه خدماتی تله سیژ و استفاده از خدمات مدرسه آمادگی غیر دولتی نخبگان قرائت و مورد موافقت قرار گرفت.
  • مراسم تحلیف آقای فرهاد غفاری درحضور اعضاء هیات مدیره برگزار شد.

 

امضاء کنندگان:

امیر افشین کلانتری، سید محسن خطیبی، غلامرضا تجدد

 

 

امیر کاتبی