صورتجلسه مورخ 24 خرداد ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا

به تاریخ 24 خرداد ماه 1399 چهلمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری و سید محسن خطیبی تشکیل است و پیرو دعوت بعمل آمده قبلی از اعضا محترم و با انتظار کافی جلسه راس ساعت 14 تشکیل و آقایان غلامرضا تجدد و سید محمد حسینی حضور ندارند و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم گردید. 

 

  • گزارش جلسه مورخه 22/3/1399 روسای کانونهای سراسری کشور در اصفهان از سوی ریاست محترم کانون جناب آقای محمدرضا شهیدی ارائه شد. با توجه به اینکه مقرر گردید نظر هیئت مدیره کانون های وکلا در جهت نحوه اقدام در خصوص نامه ارسالی از سوی رئیس محترم قوه قضاییه نسبت به آیین نامه لایحه استقلال به اتحادیه ارسال گردد با توجه به مذاکرات انجام شده در جلسه روز پنجشنبه روسا و اتحادیه، نامه ای توسط رئیس محترم کانون قزوین تهیه و در گروه مجازی هیئت مدیره کانون وکلای قزوین اعلام و پس از توافق نهایی به اتحادیه ارسال شود.
  • به جهت عدم حضور برخی از اعضاء محترم کمیسیون ها در جلسات و اینکه عملاً کمیسیون ها دارای کارایی لازم نمی باشند و بعضاً برخی از اعضاء نیز انصراف خود را سابقاً اعلام کرده بودند به منظور امکان فعال سازی و هرچه بهتر اداره شدن امور کمیسیون ها و امکان هماهنگی بیشتر، اعضاء به تعداد اعلامی ذیل در هر کمیسیون تقلیل و نهایتاً اعضاء کمیسیون ها به شرح ذیل تعیین می گردد.

الف) کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل متشکل از هفت نفر به اسامی خانم ها و آقایان:

1- فاطمه باجلان، 2- سولناز قمری، 3- ابوالفضل بهرامی، 4- مجید حسینی، 5- زهرا مرآتی، 6- میثم ارسنی، 7- ابوالفضل بابایی

ب) کمیسیون رفاه و تسهیلات متشکل از هفت نفر به اسامی خانم ها و آقایان:

1- حسین تیموری، 2-سعید بهرامخانی،3- مریم ضیاء آبادی، 4- علی محمودی، 5- مهدی کیایی،6-  میثم چگینی، 7- محمدمهدی صبوری

 

ج) کمیسیون علمی متشکل از نه نفر به اسامی خانم ها و آقایان:

1- انسیه مطیعی، 2- علی امینی، 3- اسماعیل کشاورز صفیئی، 4- وحید ایمانی، 5- توحید رضایی، 6- محمود رضا ذاکرین، 7- محمد نسخه چی ، 8- محمد طایفه زرکش، 9- محمد امینی

د) کمیسیون ورزش متشکل از نه نفر به اسامی خانم ها و آقایان:

1- محمدتقی صالحی، 2- سوگند تقی پور، 3- سوری کبیری، 4- امیر مطهری، 5- زهرا صالحی، 6- کریم مجتبوی، 7- فاطمه سمیع زاده، 8- شهاب میرآقاپور، 9- معین الدین ناطقی

 

  • درخواست آقای مجتبی گنجه ها در خصوص معافیت از امور معاضدتی خانم زهرا قدومه قرائت شد مقرر گردید ستاد محترم معاضدت شرایط معافیت را بررسی و جهت اتخاذ تصمیم پیشنهادات خود را به هیئت مدیره گزارش نمایند.

 

 

امضاء کنندگان:

 محمدرضا شهیدی، امیر افشین کلانتری، سید محسن خطیبی