صورتجلسه مورخ 27 اردیبهشت ۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا

به تاریخ 27 اردیبهشت ماه 1399 سی و ششمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری و سید محسن خطیبی تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم گردید. 

 

  • نامه اتحادیه به شورای رقابت قرائت گردید و مقرر شد در صورت ابلاغ وقت رسیدگی از سوی شورای رقابت این کانون نیز در جلسه مربوط شکایت اشخاص از کانون شرکت نماید.
  • درخواست خانم نجف آبادی در خصوص تشکیل موسسه حقوقی با توجه به اینکه اساسنامه موسسه ارائه نگردیده تا در خصوص صدور مجوز تعیین و تکلیف گردد، لذا مقرر شد اساسنامه موسسه متضمن هیئت موسس را به این کانون ارائه نمایند تا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
  • نامه اتحادیه در خصوص سی و چهارمین همایش سراسری کانون های وکلا قرائت شد با توجه به اینکه نماینده شورای اجرایی عضو هیئت مدیره می باشد و با توجه به درخواست آقای امیر کاتبی جهت شرکت در همایش مزبور مقرر گردید بدواً از آقایان محمدمهدی نحوی و محمدجواد چیتگرزاده استعلام در جهت حضور ظرف مدت 24 ساعت از طرف دفتر هیئت مدیره به عمل آید، متعاقباً با توجه به عدم حضور آقایان غلامرضا تجدد و سید محمد حسینی اعضاء محترم هیئت مدیره چون اعزام یکی از اعضای علی البدل هیئت مدیره واجد هزینه می باشد مقرر شد از آقایان مزبور نیز استعلام بعمل آید که نظر خود را در این جهت کتباً ظرف مدت 24 ساعت به جهت کمبود مهلت اعلام اسامی به کانون اعلام نمایند.
  • درخواست وام آقای غلامی قرائت شد و مخالفت گردید.
  • در خصوص ارائه بن خرید اقلام ویژه ماه مبارک رمضان، هرچند که بن کالا بصورت ماهیانه در حقوق کارمندان لحاظ می گردد لکن به دلیل تشویق همکاران با پرداخت مبلغ یکصد هزار تومان به هریک از ایشان موافقت گردید.

 

امضاء کنندگان:

محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری  و  سید محسن خطیبی