صورتجلسه مورخ ۳۰ فروردین ۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا

به تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹ سی و دومین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری ، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی، غلامرضا تجدد و امیر کاتبی تشکیل شد و در خصوص مورد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم گردید.

 

  • گزارش جلسه مورخ ۲۸/۰۱/۹۹ روسای کانون ها توسط ریاست محترم کانون وکلا ارائه شد. ضمناً در خصوص اظهار شفاهی ریاست کانون مبنی بر معرفی نماینده از سوی کانون به عنوان نماینده ایثارگران با تجویز اتحادیه سراسری، موضوع بررسی شد. بدواً مقرر شد کمیسیون ایثارگران کانون وکلا شامل ۷ نفر تشکیل و اسامی اعضای کمیسیون به شرح زیر می باشد:

 

۱- مهدی حاجی حسینی

۲- محمدحسین روشن پور

۳- هوشنگ دینی

۴- مجید علی محمدی

۵- سیروس فتحی واجارگاه

۶- علی لامعی

۷- علی مهرعلیان

 

اعضای هیئت مدیره به جهت حضور آقای سیروس فتحی واجارگاه در شهر تهران و امکان حضور بیشتر در شرایط فعلی در جلسات مربوطه در اتحادیه، به عنوان نماینده ایثارگران کانون وکلا در اتحادیه تعیین شدند تا معرفی نامه برای ایشان توسط ریاست کانون تنظیم و به اطلاع مشارالیه برسد.

  • در خصوص تصمیم گیری در مورد بند ۴ و بررسی عدم پذیرش دو نفر موصوف در دستور جلسه، تصمیم گیری در خصوص این بند به جلسه بعد موکول شد.

 

امضاء کنندگان:

محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی و غلامرضا تجدد

 امیر کاتبی

 

نظرات بسته شده است.