صورتجلسه مورخ 6 اردیبهشت 99 هیأت مدیره

به نام خدا
به تاریخ 06 اردیبهشت ماه 1399 سی و سومین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری ، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی و غلامرضا تجدد تشکیل شد و در خصوص مورد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم گردید.

1) نامه کانون وکلای گیلان ارسال شده از سوی اتحادیه قرائت گردید، هیئت مدیره با کلیات امر در خصوص تخصصی شدن وکالت موافقت نموده و لذا با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان کانون ها در اتحادیه موافقت داشته و در دستورالعمل تهیه شده می بایست نظر کانون های استانی را که به اقتضائات هر استان اتخاذ می شود را نیز ملاک عمل قرار دهند.

امضاء کنندگان:
محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی و غلامرضا تجدد