صورتجلسه مورخ 6 دی ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا

به تاریخ 6 دی ماه 1399 چهل و نهمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی، غلامرضا تجدد و امیر کاتبی تشکیل و اتخاذ تصمیم گردید. 

 

  • در خصوص تعیین اعضا محترم هیات نظارت بر نهمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری استان قزوین، آقایان 1- سید تقی حاجی سیدرضی، 2- امیرارسلان غیاثوند غیاثی، 3- افشید خوشنویس، 4- فرهاد بشردوست به عنوان اعضاء اصلی و آقای علیرضا آقاکاشی و خانم لادن عباسی به عنوان اعضاء علی البدل انتخاب گردیدند.
  • درخواست مساعدت آقای فرهاد قاسمی مبنی بر انتفاء دوره کارآموزی ایشان مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مصوبه هیات مدیره قبلی اقدامی متصور نیست.
  • صورتجلسه کمیسیون رفاه جهت اتخاذ تصمیم درخصوص استفاده رفاهی از بیمه دندانپزشکی بنیان سلامت و تله سیژ قرائت شد و به اتفاق مورد موافقت قرار گرفت.
  • ضمن موافقت با اعلام انصراف آقای علی حاجی محمدیها به عنوان نماینده کانون در هیات حل اختلاف مالیاتی استان قزوین ، آقایان 1- فخرالدین شکری ، 2- رحیم معروفی به عضویت کمیسیون مالیاتی کانون قزوین انتخاب شدند.
  • جهت بررسی مجدد درخواست آقای غفاری و خانم کارگری ، آگهی مربوط به نامبردگان نسبت به متقاضیان برای یک هفته دیگر تمدید شد.

 

امضاء کنندگان:

 امیر افشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی ، غلامرضا تجدد – امیر کاتبی