صورتجلسه مورخ 9 تیر ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا

به تاریخ 9 تیر ماه 1399 چهل و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری،غلامرضا تجدد، سید محسن خطیبی و سید محمد حسینیتشکیل شد و اتخاذ تصمیم گردید. 

 

  • درخواست مساعدت آقای علی زمان سلگی قرائت گردید و با تمدید پروانه ایشان تا پایان آبان ماه 1400 ضمن معافیت از پرداخت هزینه های تمدید موافقت گردید.

 

امضاء کنندگان:

 محمدرضا شهیدی، امیر افشین کلانتری، غلامرضا تجدد، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی