صورتجلسه هشتم کمیسیون دفاع از حقوق، آزادی های فردی و حقوق شهروندی

 باسمه تعالی

 به تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۳۹۸، هشتمین جلسه کمیسیون دفاع از حقوق، آزادی­های فردی و حقوق شهروندی دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور اعضای محترم نامبرده در ذیل راس ساعت ۸:۳۰ تشکیل و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمودند:

  • این کمیسیون در نظر دارد دوره آموزش جامع حقوق بشر را برای گروه‌های هدف مختلف با تاکید بر جامعه حقوقی استان و در صورت امکان مشارکت نهادهای ملی داوطلب علمی و تخصصی در زمینه حقوق بشر را از طریق کارگاه­های آموزشی برگزار نماید به طوری که در هر محور یک پنل متشکل از یک مدیر و دو مدرس خواهد بود.
  • زمان: پیشنهاد می‌شود دوره مقدماتی آن از پانزدهم دی‌ماه ۱۳۹۸ آغاز و دوره تکمیلی آن با فاصله دو ماه از دوره مقدماتی برگزار گردد. در پایان هر کارگاه یک گواهینامه شرکت در کارگاه از طرف کانون وکلای دادگستری استان قزوین اعطاء و برای کسانی که در دوره تکمیلی هم شرکت کرده باشند، گواهی شرکت در دوره جامع حقوق بشر صادر گردد.
  • هزینه­ها: نظر به اینکه بر اساس استانداردهای برگزاری کارگاه­های علمی_تخصصی حضور حداکثر ۳۰ نفر پیشبینی می­گردد، قبل از هر دوره و با لحاظ نرخ تورم، هزینه برآورد شده و از شرکت­کنندگان دریافت می­گردد.
  • محورهای این دوره جامع پس از موافقت آن هیئت مدیره محترم و تعیین مدرسان دوره، تعیین می‌گردد.
  • با در نظر گرفتن روز جهانی حقوق بشر مورخ ۱۹ آذرماه و روز تصویب منشور حقوق شهروندی که مناسبت­های مذکور هر دو در ماه جاری قرار داشته، پیشنهاد می­گردد یک نشست علمی_تخصصی تحت عنوان بازخوانی منشور حقوق شهروندی با تاکید بر حق انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به مثابه حقوق بشر با استفاده از متخصصین و مدرسین مرتبط برگزار گردد.
  • به جهت ضرورت پاسداشت کرامت، تشویق و روحیه­بخشی وکلای دارای معلولیت عضو این کانون پیشنهاد می­گردد در یکی از مراسمات باشکوه کانون وکلا، ضرورتاً و به نحو شایسته­ای از ایشان تقدیر به عمل آید.

 

حاضرین جلسه:

علیرضا مافی، فریبا رضایی، مریم طهرانی­ها، زهرا باقری، مریم حکیمی

نظرات بسته شده است.