صورتجلسه هفتم و هشتم کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل

مورخ 3 مهر ماه 1398 هفتمین جلسه کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل شد و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

  • با توجه به اینکه هفته دفاع مقدس پیش رو می باشد تصویب گردید از اعضاء ایثارگر کانون به مناسبت این هفته طی مراسمی تجلیل بعمل آید.
  • با توجه به اینکه طبق صورتجلسه سابق قرار بر این بوده است که در روز 13 مهر ماه به مناسبت روز نیروی انتظامی تجلیل و تقدیر صورت گیرد، خانم سولناز قمری به عنوان نماینده جهت هماهنگی با هیئت مدیره و نیروی انتظامی تعیین گردید.
  • تقدیر به مناسبت روز نیروی انتظامی بصورت لوح تقدیر وزین به رئیس و معاونین نیروی انتظامی پیشنهاد گردید.
  • نماینده کمیسیون جهت پیگیری امور مربوط به تقدیر از رزمندگان به مناسبت هفته دفاع مقدس آقای فخرالدین شکری می باشد. (ارسال پیام به مدعوین جهت تقدیر – برقراری تماس با مدعوین جهت حضور در مراسم- تهیه لوح تقدیر و تهیه یک شاخه گل ) روز مراسم شنبه 6 شهریور ماه ساعت 12:30 در محل کانون می باشد.
  • پیشنهاد می گردد ساز و کار لازم در جهت ارتقاع سطح آگاهی و آموزش مسائل حقوقی و حقوق شهروندی با ارگانهای دولتی و قضایی بررسی و جهت اجرا به هیئت مدیره محترم اعلام گردد.
  • نمایندگان روابط عمومی در کمیسیون های مختلف گزارش عملکرد کمیسیون مربوطه را جهت اطلاع رسانی در جلسه آتی به کمیسیون ارائه دهند.
  • مصوبه جلسه مورخ 30/6/98 هیئت مدیره قرائت گردید. لازم به ذکر است که نظر کمیسیون هم در ارتباط با موضوع صرفا اطلاع رسانی مصوبات کمیسیون های مربوطه بوده است.

 

 

حاضرین جلسه:

امیرحسین عباسی و  فخرالدین شکری

فاطمه باجلان،   سولناز قمری،  معصومه ربیع زاده   و   ثریا کشاورز

 

غایبین جلسه:

سید میثم ارسنی،سمیه بهرامخانی، رضا حمزه ای، زهرا حسنی، ابوالفضل بهرامی، بهروز عبادی،زهرا مرآتی، حسینعلی ساریجالو، مجید صالحی، زهرا حاجیان، عذرا زارعی، مجید حسینی، نرگس کیایی،ابوالفضل بابایی،ستاره خانبان، صدیقه درگاهی، حسین خدابنده، حمیده سلطان خواه، احسان اله قنبری


مورخ 10 مهر ماه 1398 هشتمین جلسه کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل شد.

 

جلسه به دلیل عدم حضور همکاران محترم، بدون مصوبه خاتمه یافت.

 

حاضرین جلسه:

سولناز قمری، مجید حسینی  و   ابوالفضل بابایی