صورتجلسه هفتم کمیسیون رفاه

باسمه تعالی

به تاریخ 21 مهر 1398 ، ساعت 13 ، هفتمین جلسه کمیسیون رفاه و تسهیلات دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور اعضای محترم نامبرده در ذیل تشکیل گردید.

 

در خصوص برگزاری تورهای داخلی و خارجی، ویلا در شمال کشور و نیاز نظر سنجی همکاران محترم در خصوص نحوه خدمات رسانی و ایجاد سیاست گذاری برای اهداف کمیسیون هر دوره هیات مدیره بحث و بررسی انجام گردید.

 

حاضرین جلسه:

مریم ضیاء آبادی، حسین تیموری، سعید بهرامخانی، محمدمهدی صبوری، زهره زینالی، حمیده کاظمی

 غایبین جلسه:

میثم چگینی، شیما حاتمی راد، فاطمه کلاه دوزها، سعید محمدی، محسن درخوش، اعظم رحیمی، زهرا حق شناس، عباسعلی خدابنده لو، مهدی کیایی، میلاد طاهرخانی، شیوا ابراهیمی، مهری آئینه چی، حسین صوفی، رسول آقاکاشی، مجید بیگدلی، محمدتقی نصیری، سیما شریفی نوروزی، فریده بابایی مدانی، علی محمودی