صورتجلسه هیأت نظارت بر نهمین دوره انتخابات

بسمه تعالی

 

در تاریخ سوم خرداد ماه یک هزار و چهارصد جلسه هیأت نظارت بر نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری قزوین جهت بررسی وصول یا عدم وصول اعتراض به نتیجه انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا تشکیل و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1- با توجه به عدم وصول اعتراض، نتیجه انتخابات به صورت قطعی اعلام می گردد و اشخاص مشروحه ذیل به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره اعلام می گردد.

اعضای اصلی:

  • محمد نسخه چی
  • سید محمد حسینی
  • غلامرضا تجدد
  • محمدمهدی نحوی
  • امیر کاتبی

اعضای علی البدل:

  • علی امینی
  • میرسینا داوری
  • محمدرضا شهیدی

 

  • مقرر گردید جهت تحویل و تحول، اعضای اصلی و علی البدل سابق و جدید در تاریخ 08/03/1400 ساعت 13 ظهر به ساختمان جدید کانون وکلای دادگستری قزوین واقع در مجتمع ادارات پونک دعوت شوند.

 

سیدتقی حاجی سید رضی                  آفشید خوشنویس                  امیرارسلان غیاثوند غیاثی

 فرهاد بشردوست                           علیرضا آقاکاشی