دستورجلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین – مورخ شنبه 1401/08/14

دستور جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین

مورخ شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ :

 

۱- گزارش امور جاری کانون توسط نایب‌رئیس محترم
۲- موضوعات همایش آذرماه اسکودا
۳- تبادل نظر و اتخاذ تصمیم در خصوص دو  شکایت مطروحه علیه اعضا محترم هیئت‌مدیره و همچنین همکاران محترم وکیل

 

در راستای شفافیت و مشارکت بیشتر همکاران گران‌قدر در امور کانون وکلای دادگستری استان قزوین، با نظر هیات مدیره محترم کانون قزوین، از تاریخ 1401/08/14 کلیه مصوبات و همچنین شرح مذاکرات جلسات هیات مدیره از طریق سایت و پیام‌رسان‌های کانون وکلای دادگستری استان قزوین جهت استحضار عموم همکاران محترم قرار خواهد گرفت.

امید است با رهنمودها، ارشادات و تجربیات ارزشمند تمامی مهربان همکاران، توفیقات روزافزون در این نهاد صنفی – مدنی و ارتقا تمام ابعاد آن متجلی گردد.