صورتجلسه پنجمین جلسه هیأت نظارت بر نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره

به نام خدا

 

به تاریخ 27 اردیبهشت ماه سال 1400 شمسی پنجمین جلسه هیات نظارت برنهمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان سیدتقی حاجی سیدرضی، امیرارسلان غیاثوند غیاثی، فرهاد بشردوست و آفشید خوشنویس درمحل کانون تشکیل است و به شرح زیر اتخاذ تصمیم صورت پذیرفت.
1- با توجه به پاسخ استعلام واصله از مدیرکل محترم بحران و دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با بیماری کرونا به شماره 3232/44/59/ص مورخ 26/02/1400 ، مقرر شد در تاریخ 30 اردیبهشت ماه 1400 شمسی نهمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار گردد.
2- همچنین پیرو مفاد بند اول صورتجلسه فوق، رئیس کانون به عنوان رئیس اداری کانون وکلا موظف هستند شرایط برگزاری انتخابات بر مبنای رعایت تمامی شرایط بهداشتی و تمامی پروتکل های مربوطه برای برگزاری ایمن انتخابات مقرر در مجوز ستاد کرونای استانی را فراهم نمایند.
3- پیرو بند دوم این صورتجلسه ، مقرر شد مجری مربوطه از طرف رئیس کانون برای اجرای انتخابات ایمن با آقای آفشید خوشنویس عضو محترم هیات نظارت هماهنگی لازم را بعمل آورده و مراتب انجام شده را به مشارالیه گزارش نمایند.
4- مقرر شد برگزاری انتخابات از طریق پیامک به دفعات متعدد ، کانال ، سایت و اینستاگرام کانون وکلای دادگستری استان قزوین فوراً صورت پذیرد.
5- انصراف خانم انسیه مطیعی قرائت شد.
6- پیشنهاد جناب آقای شهیدی ریاست محترم هیات نظارت مبنی بر موکول کردن انتخابات به سوم تیر ماه 1400 قرائت شد و چهار عضو هیات نظارت به اتفاق مخالفت کردند.
7- با توجه به وضعیت بیماری کرونا و جلوگیری از تجمع افراد مقرر شد از انتخابات و هنگام شمارش آراء فقط کاندیدا یا نماینده ایشان حضور داشته باشد.
8- پایان تبلیغات انتخاباتی کاندیداها ساعت 24 روز چهارشنبه مورخ 29 اردیبهشت ماه 1400 خواهد بود.

 

سیدتقی حاجی سیدرضی، امیرارسلان غیاثوند غیاثی، فرهاد بشردوست، آفشید خوشنویس