صورتجلسه چهارم کمیسیون علمی

باسمه تعالی

   به تاریخ 10 مهر 1398 ساعت 12 ، چهارمین جلسه کمیسیون علمی دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور اعضای محترم نامبرده تشکیل و موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفت.

  1. عناوین موضوعات و سخنران های پیشنهادی نشست های علمی هفتگی:

الف: شرایط و آثار قسامه در حقوق ایران: خانم فهیمه راحتلوئی

ب: قراردادهای بانکی: خانم زرین تاج ذاکرین، خانم لیلا پیرهادی، خانم لادن عباسی، آقای نعیم شاه تقی، آقای مهرعلیان، خانم شادی احمدی

پ: اوقاف: آقای حاجی محمدیها، آقای شهیدی، آقای امیر مطهری

ت: بیمه: آقای محمد نسخه چی، آقای سید مسعود حسینی، خانم شادی احمدی، آقای مجید علی مددی

ث: پیش فروش آپارتمان ها، قوانین مربوط به ساختمان، رهن، ابطال سند رهنی و الزام به فک رهن: آقای احمد حاجی محمدپور، آقای نعیم شاه تقی

ج: جرایم سایبری: آقای صابر جهانی، آقای توحید رضایی ، آقای دکتر اسلام رجبعلی، آقای دکتر محمد امینی، آقای علی امینی

چ: تعلیق مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر: خانم فهیمه راحتلوئی، آقای دکتر اسلام رجبعلی، آقای دکتر محمد امینی

ه:  چاه آب: آقای علیرضا مافی

ی: اراضی و شهرداری: آقای سید محمد حسینی، …

2. در خصوص همایش فصلی با توجه به حساسیت موضوع در جلسه بعد رسیدگی و تصمیم گیری قطعی می گردد.

3. اطلاع رسانی: مقرر گردید که کلیه اعضاء اطلاع رسانی نهایتاً ظرف یک هفته اقدام به آماده نمودن آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی نمایند همچنین مقرر گردید که این امر در هفته آتی مورد اعمال قرار گیرد.

4. مسابقه کتابخانی: کتابهایی چون سقوط تعهدات دکتر شهیدی، شروط ضمن عقد دکتر شهیدی، جرایم علیه اموال و اشخاص دکتر میر محمد صادقی، اسناد تجارتی دکتر اسکینی

 

حاضرین جلسه:

فهیمه راحتلویی، انسیه مطیعی، توحید رضایی، محمودرضا ذاکرین، محسن نقدی، علی کشاورز ، مریم طهرانی ها، زهره زینالی