صورتجلسه 17 تیر ماه ۹۸ هیأت مدیره

به نام خدا

 

به تاریخ 17 تیر ماه 1398 هشتمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمد رضا شهیدی،  امیر افشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی،  غلامرضا تجدد ، محمدجواد چیتگرزاده، محمد مهدی نحوی و امیر کاتبی تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم گردید.

 

  • در خصوص پیشنهاد و تعیین روز 20 ام هرماه برای مشاوره رایگان در دفاتر وکلا با اولویت بانوان، خانواده های بی سرپرست، کودکان و زندانیان مطرح و مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفت.
  • در خصوص مشارکت همکاران در کمک مالی ساختمان به شرح اطلاعیه مندرج در سایت کانون مورد موافقت قرار گرفت؛ البته مقرر شد که پیشنهادات ارائه شده در این جلسه ، در جلسه آتی بررسی گردد.
  • در خصوص پیشنهاد آقایان غلامرضا تجدد و سید محسن خطیبی، مصوبه مورخ 9/4/1398 در خصوص تعیین اعضای کمیسیون کارآموزی با توجه به حجم و کثرت کاری که با مصوبات جدید هیئت مدیره که به عهده آن کمیسیون گذاشته شده، تعداد اعضای کمیسیون به 9 نفر افزایش می یابد. ضمناً با توجه به اینکه جناب آقای طایفه زرکش از نظر سوابق مقرر قانونی به مدت 3 ماه برای عضویت در آن کمیسیون کسری دارند و این امر در جلسه گذشته مورد غفلت واقع شده بود. لذا عضویت ایشان در کمیسیون کارآموزی منتفی گردید و در جلسه امروز به اتفاق آراء از بین درخواست های عضویت در کمیسیون کارآموزی ، آقای دکتر محمد امینی، آقای بهروز شریفی و خانم دکتر نازنین زهرا عطاری به عضویت کمیسیون 9 نفره کارآموزی کانون وکلا درآمدند.
  • مقرر شد که حساب کانون که به نام رئیس و نائب رئیس دوره ششم در بانک شهر شعبه شهید بابایی بوده، به نام کانون در بانک تجارت شعبه فردوسی منتقل شود.
  • با پیشنهاد رئیس کانون، به اتفاق آراء آقای غلامرضا تجدد به عنوان منشی هیئت مدیره انتخاب شد.
  • با توجه به مصوبه مورخ 10/4/1398 کمیسیون موضوع تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (بند 2) که ظرفیت پذیرش تعداد کارآموزان سال 1397 به جهت مندرج در صورتجلسه موصوفه به 76 نفر تغییر یافته است. لذا با صدور پروانه خانم شهره رحمانی از سهمیه رزمندگان با توجه به اصلاح 22 نفر سهمیه به 23 نفر طبق مصوبه کمیسیون مذکور، موافقت می شود.

 

امضاء کنندگان:

اعضای اصلی

محمد رضا شهیدی، امیر افشین کلانتری ، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی، غلامرضا تجدد   

 

 

اعضای علی البدل:

محمد جواد چیتگرزاده ، محمد مهدی نحوی ، امیر کاتبی