صورتجلسه 22 تیر ماه 98 هیأت مدیره

به نام خدا

 

به تاریخ 22 تیر ماه 1398 جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی،  امیر افشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی،  غلامرضا تجدد ، محمدجواد چیتگرزاده، محمد مهدی نحوی و امیر کاتبی تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم گردید.

 

الف- با توجه به پیشنهاد آقای دکتر شهیدی در خصوص مصوبه جلسه 17 تیر ماه 1398 در مورد انتخاب 3 نفر دیگر از اعضای کمیسیون کارآموزی و ارتقاء تعداد کمیسیون به 9 نفر و نظر خواهی که جناب رئیس کانون از اعضای کمیسیون کارآموزی انجام داده، در راستای اینکه کمیسیون کارآموزی بتواند با حداکثر تلاش و بدون تنش اقدام کند، کمیسیون کارآموزی بنابر پیشنهاد آقای شهیدی به تعداد هفت نفر باقی مانده و به جای آقای طایفه خانم نازنین زهرا عطاری به عنوان عضو کمیسیون، جانشین ایشان گردد. جناب آقای حسینی به عنوان مخالف نظر دادند که بنابر مقررات قانونی و اینکه اعضای کمیسیون کارآموزی به مدت 2 سال به عنوان عضو انتخاب شده اند لذا حذف اعضای کمیسیون مخالف قانون بوده و لذا با اصل حذف این دو نفر و پیشنهاد آقای شهیدی مخالف هستم. بنابر اظهار آقای خطیبی با پیشنهاد آقای شهیدی موافقم و تقاضا دارم از اعضای حذف شده در ارکان دیگر کانون استفاده شود. بنابر نظر آقای دکتر کلانتری و برخلاف نظر آقای حسینی معتقدیم همانطوری که هیئت مدیره اختیار تعیین و نصب ارکان را دارد، به همان نحو اختیار جابجایی و عزل ارکان را دارا می باشد و از بدیهیات حقوق اداری و رویه کاری میباشد و با توجه به مذاکرات به عمل آمده توسط اعضای کمیسیون با اینجانب (کلانتری) و جناب آقای شهیدی، جهت رعایت مصالح کانون و کارآموزان با نظر آقای شهیدی کاملا موافقم. اینجانب غلامرضا تجدد در خصوص پیشنهاد آقای شهیدی با توجه به اینکه انتخاب آقایان شریفی و دکتر امینی و خانم عطاری مطابق مصوبه هیئت مدیره انجام گرفته است و همگی ذیل صورتجلسه را امضاء کرده ایم و ضمناً به اینکه این مصوبه می بایست در سایت کانون اعلام می گردیده ولی چنین نشده است و ضمناً در صورتی که بنابر اظهار آقای دکتر شهیدی، نظر مخالف اعضای کمیسیون و شخص جناب استاد رضی بوده است، این نظر می بایست کتباً به اطلاع هیئت مدیره می رسید. لذا در خصوص نحوه طرح این پیشنهاد در هیئت مدیره ایراد دارم. ضمناً معتقدم که صرفا در صورت سلب صلاحیت آقایان دکتر امینی و دکتر شریفی، امکان طرح این مهم در هیئت مدیره وجود دارد و الا این پیشنهاد اساساً به جهت اینکه دستور جلسه امروز هیئت مدیره نیست، با این پیشنهاد چه قانوناً و چه عرفاً و شرعاً مخالف هستم. ضمناً اعتقاد دارم که تغییر مصوبه هیئت مدیره و اصلاح آن ظرف کمتر از پنج روز بنابر خواست تعدادی از اعضاء منتخب کمیسیون کارآموزی، اصلاً به صلاح کانون نمی باشد و لذا تقاضای خروج این پیشنهاد از دستور جلسه را دارم و لذا با  توجه به نظر اکثریت مذکور در بالا تعداد اعضای کمیسیون کارآموزی به 7 نفر تقلیل یافت و مصوبه جلسه هیئت مدیره مبنی بر عضویت آقایان دکتر محمد امینی و دکتر بهروز شریفی کان لم یکن و خانم دکتر نازنین زهرا عطاری در عضویت کمیسیون مربوطه با نظر 3 عضو هیئت مدیره به شرح فوق ابقاء شدند.

 

 • در خصوص انتخاب دادستان 7 نفر به رای گذاشته شدند که نهایتاً آقای احمد حاجی محمدپور با سه رای انتخاب شدند.
 • در خصوص انتخاب دونفر به عنوان معاون دادستان، بین 18 نفر از اعضای پیشنهادی هیئت مدیره، نهایتاً آقایان آفشید خوشنویس و علیرضا آقاکاشی هردو با 4 رای موافق به عنوان معاون دادستان کانون انتخاب شدند.
 • در خصوص تعداد شعب دادگاه انتظامی کانون وکلای قزوین، بدواً مصوب شد که تعداد شعب از ۲ به 3 شعبه افزایش یابد.
 • در خصوص انتخاب اعضای دادگاه انتظامی کانون وکلای قزوین، بدواً بین 30 نفر درخواست کنندگان و پیشنهاد اعضای هیئت مدیره، رای گیری انجام شد و از بین کاندیداها، 9 نفر به اسامی: 1- علی حاجی محمدیها، 2- امیرارسلان غیاثوند، 3- صمد فلاح، 4- فرهاد بشردوست، 5- اکبر غفوری، 6- مسعود اسدی، 7- ابوالفضل تاج احمدی، 8- علیرضا وادی خیل، 9- دکتر محمد امینی، به ترتیب آرا انتخاب شدند که اعضای سه شعبه به شرح زیر انتخاب شدند:

شعبه اول به شرح :

 • ابوالفضل تاج احمدی
 • صمد فلاح
 • مسعود اسدی

شعبه دوم به شرح:

 • علیرضا وادی خیل
 • اکبر غفوری
 • فرهاد بشردوست

شعبه سوم به شرح:

 • امیرارسلان غیاثوند
 • دکتر محمد امینی
 • علی حاجی محمدیها

انتخاب شدند و آقایان 1- بهزاد فخیمی، 2- حسن رضا محمدی بعنوان علی البدل شعبه اول به ترتیب سابقه، آقایان 1- عباس محمدی، 2- محمد زارعی به عنوان علی البدل شعبه دوم به ترتیب سابقه، آقایان 1- مجید علی محمدی، 2- محمدحسین روشن پور به عنوان علی البدل شعبه سوم به ترتیب سابقه انتخاب شدند.

 

 

امضاء کنندگان:

اعضای اصلی

محمد رضا شهیدی، امیر افشین کلانتری ، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی، غلامرضا تجدد   

 

 

اعضای علی البدل:

محمد جواد چیتگرزاده ، محمد مهدی نحوی ، امیر کاتبی