صورتجلسه 29 تیر ماه 98 هیأت مدیره

به نام خدا

 

به تاریخ 29 تیر ماه 1398 دهمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم گردید.

 

بدواً ریاست محترم کانون از جلسه رؤسای کانون ها در اتحادیه گزارشی ارائه نمودند و سپس نائب رئیس محترم کانون گزارش مجمع عمومی صندوق حمایت را ارائه و در ادامه دستور جلسه هفته گذشته در خصوص تعیین ارکان طرح و بررسی و به شرح ذیل اعضاء ارکان و کمیسیونها تعیین گردیدند.

 

الف-دادیاران انتظامی به تعداد 16 نفر به شرح زیر انتخاب شدند:

 • خانم زهرا یوسف معمار
 • خانم مهرنوش کیال
 • خانم مرضیه الموتیان
 • خانم مریم شفیعی
 • خانم لادن عباسی
 • خانم فریبا رضایی
 • خانم مهنوش پاکنیا
 • خانم ندا کلجه
 • آقای مسعود شربیانی
 • آقای محمدتقی صالحی
 • آقای محمد رحمانی
 • آقای سید مهدی پرپینچی
 • آقای غلامرضا عظیمی
 • آقای جمشید عظیمی
 • آقای علی عسگر اسکندری
 • آقای سهراب بارک زایی

 

ب- ستاد معاضدت شامل هیئت رئیس به تعداد 5 نفر به اسامی زیر به صورت هیئت امنایی انتخاب شدند:

 • آقای محمدجواد چیتگرزاده
 • آقای وحید خواجه حق وردی
 • آقای بهروز شریفی
 • آقای مجتبی گنجه ها
 • خانم فرانک فیض الهی

و ستاد معاضدت به شرح زیر تحت نظر هیئت رئیسه به تعداد 15 نفر می باشند:

 • خانم سپیده نجف آبادی
 • آقای مصطفی فرجی ها
 • آقای مهدی فخیمی
 • خانم خدیجه درخشان
 • خانم زهرا قربانی
 • خانم مرضیه آئینه چی
 • خانم منیژه شاهسوند
 • آقای سید مهدی حسینی
 • آقای مسعود نایب زاده
 • آقای حسن یعقوبی الموتی
 • آقای علی اکبر شایگان
 • آقای سعید چگینی
 • خانم پروانه محمد حسینی
 • آقای مصطفی رحیمی پور
 • آقای بهروز فارسی

مجموع اعضای ستاد معاضدت به تعداد 20 نفر (5 نفر هیئت رئیسه و 15 نفر عضو) تعیین گردید.

 

 

امضاء کنندگان:

اعضای اصلی

محمد رضا شهیدی،  امیر افشین کلانتری ،  سید محسن خطیبی،  سید محمد حسینی،  غلامرضا تجدد   

 

 

اعضای علی البدل:

محمد جواد چیتگرزاده ،   محمد مهدی نحوی