صورتجلسه ۳۱ تیرماه ۹۸ هیأت مدیره

به نام خدا

 به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸ جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیر افشین کلانتری، سیدمحسن خطیبی، سیدمحمد حسینی، غلامرضا تجدد و محمد جواد چیتگرزاده و امیر کاتبی تشکیل گردید و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم گردید.

مقرر شد که تعداد اعضای کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل به ۲۵ نفر ارتقاء و اعضاء آن به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

 • امیرحسین عباسی
 • فاطمه باجلان
 • سولناز قمری
 • سید میثم ارسنی
 • سمیه بهرامخانی
 • رضا حمزه ای
 • زهرا حسنی کردستان
 • ابوالفضل بهرامی
 • بهروز عبادی گنبد
 • زهرا مرآتی
 • معصومه ربیع زاده
 • حسینعلی ساریجالو
 • مجید صالحی
 • زهرا حاجیان
 • عذرا زارعی
 • مجید حسینی
 • نرگس کیایی
 • ابوالفضل بابایی
 • ستاره خانبان
 • صدیقه درگاهی
 • ثریا کشاورز
 • حسین خدابنده
 • حمیده سلطان خواه
 • احسان اله قنبری
 • فخرالدین شکری

 

مقرر شد که افراد منتخب عضو، طی جلسه ای از بین خود یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب نموده و به هیئت مدیره جهت تنفیذ معرفی نمایند.

ضمناً مقرر شد که کمیسیون وفق شق «ث» بند ۶ صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/۹۸ عمل نماید.

در خصوص انتخاب عضو شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران، آقای امیر افشین کلانتری به عنوان نماینده کانون در شورای  اجرایی انتخاب شدند. (با اکثریت نسبی)

 

مقرر شد که تعدا اعضای کمیسیون رفاه و تسهیلات به ۲۵ نفر ارتقاء یابد و اعضای کمیسیون به شرح زیر انتخاب شدند:

 • میثم چگینی
 • حسین تیموری
 • سعید بهرامخانی
 • شیما حاتمی راد
 • فاطمه کلاه دوزها
 • سعید محمدی
 • محسن درخوش
 • اعظم رحیمی
 • زهرا حق شناس
 • عباسعلی خدابنده لو
 • مهدی کیایی
 • زهره زینالی
 • میلاد طاهرخانی
 • حمیده کاظمی
 • شیوا ابراهیمی
 • مهری آئینه چی
 • حسین صوفی
 • رسول آقاکاشی
 • مجید بیگدلی
 • محمد مهدی صبوری
 • محمدتقی نصیری
 • سیما شریفی نوروزی
 • فریده بابایی مدانی
 • علی محمودی
 • مریم ضیاء آبادی

 

مقرر شد که افراد منتخب طی جلسه ای از بین خود یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب نموده و به هیئت مدیره جهت تنفیذ معرفی نمایند.

اعضای کمیسیون ساختمان به شرح زیر انتخاب شدند:

 • زهرا صالحی
 • کمال رضایی نیارکی
 • جواد چیتگرزاده
 • محمد مهدی نحوی
 • میثم چگینی
 • اکبر غفوری
 • علی امینی

 

آقای شاپور باجلان به اتفاق آراء به عنوان نماینده کانون وکلای قزوین در صندوق حمایت انتخاب شدند.

ضمناً لیست پیشنهادی کمیسیون کارآموزی در خصوص اعضای کمیسیون های فرعی کارآموزی « بررسی تکالیف، هماهنگی با وکلای سرپرست و برگزاری آزمون های دوره ای» مطرح و عیناً مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفت.

 

اسامی اعضای کمیته بررسی تکالیفاسامی اعضای کمیته برگزاری آزمون های دوره ایاسامی اعضای کمیته هماهنگی با وکلای سرپرست
ردیفنام و نام خانوادگیکمیته مربوطهردیفنام و نام خانوادگیکمیته مربوطهردیفنام و نام خانوادگیکمیته مربوطه
۱سوگند تقی پوربررسی تکالیف۱انسیه مطیعیبرگزاری آزمون های دوره ای۱مرضیه الموتیانهماهنگی با وکلای سرپرست
۲حمیده سلطان خواهبررسی تکالیف۲اسماعیل کشاورز صفیئیبرگزاری آزمون های دوره ای۲غلامرضا شریفیانهماهنگی با وکلای سرپرست
۳ستاره خانبانبررسی تکالیف۳محمودرضا ذاکرینبرگزاری آزمون های دوره ای۳ناصر عبداله نژادهماهنگی با وکلای سرپرست
۴ثریا کشاورز یوسفیبررسی تکالیف۴وحید ایمانی رحیم لوبرگزاری آزمون های دوره ای۴مجید حسینیهماهنگی با وکلای سرپرست
۵فخرالدین شکریبررسی تکالیف۵ستاره خانبانبرگزاری آزمون های دوره ای۵لادن عباسیهماهنگی با وکلای سرپرست
۶معصومه آهنگریانبررسی تکالیف۶صابر جهانیبرگزاری آزمون های دوره ای۶ایمان آهنگریانهماهنگی با وکلای سرپرست
۷صدیقه درگاهیبررسی تکالیف۷محمد طایفه زرکشبرگزاری آزمون های دوره ای۷لیلا پیرهادیهماهنگی با وکلای سرپرست
۸سمیه خاتولهبررسی تکالیف۸توحید رضاییبرگزاری آزمون های دوره ای۸مریم ضیاآبادیهماهنگی با وکلای سرپرست
۹عذرا زارعیبررسی تکالیف۹امین حقیقتبرگزاری آزمون های دوره ای۹ثریا کشاورزهماهنگی با وکلای سرپرست
۱۰شادی احمدیبررسی تکالیف۱۰لادن عباسیبرگزاری آزمون های دوره ای
۱۱مرضیه حناساویبررسی تکالیف۱۱ابوالفضل بابائیبرگزاری آزمون های دوره ای
۱۲شایسته رشوندبررسی تکالیف۱۲حسین رضی کلایهبرگزاری آزمون های دوره ای
۱۳شهاب میرآقاپوربررسی تکالیف۱۳احمدرضا حسین وردیبرگزاری آزمون های دوره ای
۱۴زهرا حاجیانبررسی تکالیف۱۴میثم چگینیبرگزاری آزمون های دوره ای
۱۵سیما شریفی نوروزیبررسی تکالیف۱۵زهرا صالحیبرگزاری آزمون های دوره ای
۱۶زهرا صالحی ۹۲۰بررسی تکالیف۱۶خدیجه درخشانبرگزاری آزمون های دوره ای
۱۷پژمان برقیبررسی تکالیف۱۷مرضیه حناساویبرگزاری آزمون های دوره ای
۱۸مریم ضیاآبادیبررسی تکالیف۱۸عذرا  زارعیبرگزاری آزمون های دوره ای
۱۹مهناز شیرازیبررسی تکالیف۱۹معصومه چگینیبرگزاری آزمون های دوره ای
۲۰لیلاسادات موسویبررسی تکالیف۲۰حمیده کاظمیبرگزاری آزمون های دوره ای
۲۱ابوالفضل بابائیبررسی تکالیف
۲۲ماندانا بابائیبررسی تکالیف
۲۳

۲۴

سارا امامی

بهناز صبوری

بررسی تکالیف

بررسی تکالیف

 

 

امضاء کنندگان:

اعضای اصلی

محمد رضا شهیدی،  امیر افشین کلانتری ،  سید محسن خطیبی،  سید محمد حسینی،  غلامرضا تجدد   

 

 اعضای علی البدل:

محمد جواد چیتگرزاده ، امیر کاتبی

نظرات بسته شده است.