صورتجلسه 31 تیرماه 98 هیأت مدیره

به نام خدا

 به تاریخ 31 تیر ماه 1398 جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیر افشین کلانتری، سیدمحسن خطیبی، سیدمحمد حسینی، غلامرضا تجدد و محمد جواد چیتگرزاده و امیر کاتبی تشکیل گردید و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم گردید.

مقرر شد که تعداد اعضای کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل به 25 نفر ارتقاء و اعضاء آن به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

 • امیرحسین عباسی
 • فاطمه باجلان
 • سولناز قمری
 • سید میثم ارسنی
 • سمیه بهرامخانی
 • رضا حمزه ای
 • زهرا حسنی کردستان
 • ابوالفضل بهرامی
 • بهروز عبادی گنبد
 • زهرا مرآتی
 • معصومه ربیع زاده
 • حسینعلی ساریجالو
 • مجید صالحی
 • زهرا حاجیان
 • عذرا زارعی
 • مجید حسینی
 • نرگس کیایی
 • ابوالفضل بابایی
 • ستاره خانبان
 • صدیقه درگاهی
 • ثریا کشاورز
 • حسین خدابنده
 • حمیده سلطان خواه
 • احسان اله قنبری
 • فخرالدین شکری

 

مقرر شد که افراد منتخب عضو، طی جلسه ای از بین خود یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب نموده و به هیئت مدیره جهت تنفیذ معرفی نمایند.

ضمناً مقرر شد که کمیسیون وفق شق «ث» بند 6 صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 02/04/98 عمل نماید.

در خصوص انتخاب عضو شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران، آقای امیر افشین کلانتری به عنوان نماینده کانون در شورای  اجرایی انتخاب شدند. (با اکثریت نسبی)

 

مقرر شد که تعدا اعضای کمیسیون رفاه و تسهیلات به 25 نفر ارتقاء یابد و اعضای کمیسیون به شرح زیر انتخاب شدند:

 • میثم چگینی
 • حسین تیموری
 • سعید بهرامخانی
 • شیما حاتمی راد
 • فاطمه کلاه دوزها
 • سعید محمدی
 • محسن درخوش
 • اعظم رحیمی
 • زهرا حق شناس
 • عباسعلی خدابنده لو
 • مهدی کیایی
 • زهره زینالی
 • میلاد طاهرخانی
 • حمیده کاظمی
 • شیوا ابراهیمی
 • مهری آئینه چی
 • حسین صوفی
 • رسول آقاکاشی
 • مجید بیگدلی
 • محمد مهدی صبوری
 • محمدتقی نصیری
 • سیما شریفی نوروزی
 • فریده بابایی مدانی
 • علی محمودی
 • مریم ضیاء آبادی

 

مقرر شد که افراد منتخب طی جلسه ای از بین خود یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب نموده و به هیئت مدیره جهت تنفیذ معرفی نمایند.

اعضای کمیسیون ساختمان به شرح زیر انتخاب شدند:

 • زهرا صالحی
 • کمال رضایی نیارکی
 • جواد چیتگرزاده
 • محمد مهدی نحوی
 • میثم چگینی
 • اکبر غفوری
 • علی امینی

 

آقای شاپور باجلان به اتفاق آراء به عنوان نماینده کانون وکلای قزوین در صندوق حمایت انتخاب شدند.

ضمناً لیست پیشنهادی کمیسیون کارآموزی در خصوص اعضای کمیسیون های فرعی کارآموزی « بررسی تکالیف، هماهنگی با وکلای سرپرست و برگزاری آزمون های دوره ای» مطرح و عیناً مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفت.

 

اسامی اعضای کمیته بررسی تکالیف اسامی اعضای کمیته برگزاری آزمون های دوره ای اسامی اعضای کمیته هماهنگی با وکلای سرپرست
ردیف نام و نام خانوادگی کمیته مربوطه ردیف نام و نام خانوادگی کمیته مربوطه ردیف نام و نام خانوادگی کمیته مربوطه
1 سوگند تقی پور بررسی تکالیف 1 انسیه مطیعی برگزاری آزمون های دوره ای 1 مرضیه الموتیان هماهنگی با وکلای سرپرست
2 حمیده سلطان خواه بررسی تکالیف 2 اسماعیل کشاورز صفیئی برگزاری آزمون های دوره ای 2 غلامرضا شریفیان هماهنگی با وکلای سرپرست
3 ستاره خانبان بررسی تکالیف 3 محمودرضا ذاکرین برگزاری آزمون های دوره ای 3 ناصر عبداله نژاد هماهنگی با وکلای سرپرست
4 ثریا کشاورز یوسفی بررسی تکالیف 4 وحید ایمانی رحیم لو برگزاری آزمون های دوره ای 4 مجید حسینی هماهنگی با وکلای سرپرست
5 فخرالدین شکری بررسی تکالیف 5 ستاره خانبان برگزاری آزمون های دوره ای 5 لادن عباسی هماهنگی با وکلای سرپرست
6 معصومه آهنگریان بررسی تکالیف 6 صابر جهانی برگزاری آزمون های دوره ای 6 ایمان آهنگریان هماهنگی با وکلای سرپرست
7 صدیقه درگاهی بررسی تکالیف 7 محمد طایفه زرکش برگزاری آزمون های دوره ای 7 لیلا پیرهادی هماهنگی با وکلای سرپرست
8 سمیه خاتوله بررسی تکالیف 8 توحید رضایی برگزاری آزمون های دوره ای 8 مریم ضیاآبادی هماهنگی با وکلای سرپرست
9 عذرا زارعی بررسی تکالیف 9 امین حقیقت برگزاری آزمون های دوره ای 9 ثریا کشاورز هماهنگی با وکلای سرپرست
10 شادی احمدی بررسی تکالیف 10 لادن عباسی برگزاری آزمون های دوره ای
11 مرضیه حناساوی بررسی تکالیف 11 ابوالفضل بابائی برگزاری آزمون های دوره ای
12 شایسته رشوند بررسی تکالیف 12 حسین رضی کلایه برگزاری آزمون های دوره ای
13 شهاب میرآقاپور بررسی تکالیف 13 احمدرضا حسین وردی برگزاری آزمون های دوره ای
14 زهرا حاجیان بررسی تکالیف 14 میثم چگینی برگزاری آزمون های دوره ای
15 سیما شریفی نوروزی بررسی تکالیف 15 زهرا صالحی برگزاری آزمون های دوره ای
16 زهرا صالحی 920 بررسی تکالیف 16 خدیجه درخشان برگزاری آزمون های دوره ای
17 پژمان برقی بررسی تکالیف 17 مرضیه حناساوی برگزاری آزمون های دوره ای
18 مریم ضیاآبادی بررسی تکالیف 18 عذرا  زارعی برگزاری آزمون های دوره ای
19 مهناز شیرازی بررسی تکالیف 19 معصومه چگینی برگزاری آزمون های دوره ای
20 لیلاسادات موسوی بررسی تکالیف 20 حمیده کاظمی برگزاری آزمون های دوره ای
21 ابوالفضل بابائی بررسی تکالیف
22 ماندانا بابائی بررسی تکالیف
23

24

سارا امامی

بهناز صبوری

بررسی تکالیف

بررسی تکالیف

 

 

امضاء کنندگان:

اعضای اصلی

محمد رضا شهیدی،  امیر افشین کلانتری ،  سید محسن خطیبی،  سید محمد حسینی،  غلامرضا تجدد   

 

 اعضای علی البدل:

محمد جواد چیتگرزاده ، امیر کاتبی