صورتجلسه 9 تیر 1398 هیأت مدیره

به تاریخ 9 تیر ماه 1398 هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمد رضا شهیدی،  امیر افشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی،  غلامرضا تجدد ، محمدجواد چیتگرزاده  و امیر کاتبی تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم گردید.

 

الف-  ضمن تشکر و قدردانی از اعضاء محترم فعلی کمیسیون کارآموزی، هیئت مدیره اعضاء جدید کمیسیون را به شرح ذیل انتخاب نمود:

  • جناب آقای سید تقی حاجی سید رضی
  • جناب آقای مهدی یزدی پور
  • سرکار خانم مهرنوش کیانی فرد
  • جناب آقای امجد معتمدی
  • جناب آقای محمد طایفه زرکش
  • جناب آقای اسلام رجبعلی
  • سرکار خانم مهسا کیال

مقرر گردید اعضا کمیته بررسی تکالیف کارآموزی در 2 شعبه و هر شعبه 10 نفر عضو، جمعا 20 نفر، کمیته هماهنگی با وکلای سرپرست با 9 نفر عضو، کمیته برگزاری آزمون های دوره ای در 2 شعبه هریک 10 نفر توسط کمیسیون محترم کارآموزی تعیین و به هیئت مدیره معرفی گردد.

ضمنا با نظر کمیسیون می تواند ملاک درخواست های همکاران نیز قرار گیرد.

ب- در خصوص خانم زهره شامی، با توجه به گزارش مورخ 22/03/1398 کمیسیون کارآموزی و انجام اختبار و قبولی نامبرده، مراتب اعطاء پروانه وکالت با محل اشتغال بوئین زهرا مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفت.

پ- با درخواست آقای مصطفی عبدالکریمی مخالفت گردید.

ج- بیانیه هیئت مدیره در خصوص اظهارات اخیر رئیس محترم دیوان عالی کشور تنظیم و تصویب گردید و دستور شد در سایت و کانال کانون اطلاع رسانی گردد.

 

امضاء کنندگان:

اعضای اصلی

محمد رضا شهیدی، امیر افشین کلانتری ، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی، غلامرضا تجدد   

 

 

اعضای علی البدل:

محمد جواد چیتگرزاده ، امیر کاتبی