صورت جلسه اول کمیسیون دفاع از حقوق، آزادي هاي فردي و حقوق شهروندی

باسمه تعالی

   به تاریخ 13 مهر 1398 ، اولین جلسه کمیسیون دفاع از حقوق، آزادي هاي فردي و حقوق شهروندی دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور اعضای محترم نامبرده در ذیل تشکیل گردید.

 

جلسه كميسيون حقوق شهروندي و ازادي هاي فردي با حضور  رياست محترم هيات مديره كانون و هفت عضو  كميسيون تشكيل كه در  اواسط جلسه نيز دو عضو ديگر هيات مديره به جلسه پيوستند  .

  • در آغاز جلسه رئيس محترم كانون به تشريح وضعيت بحراني كانونها ، لزوم ارتباط بدنه كانون با جامعه و مردم و ضرورت مشاركت وكلا در ارتقاء جايگاه كانون با فعال شدن در كميسيونها و بخصوص كميسيون حقوق شهروندي كه ميتواند تاثير بسزايي در ارتقاء جايگاه كانون در جامعه داشته باشد، پرداختند .
  • در ادامه، اعضاء محترم كميسيون به بيان نظرات خود در خصوص تعيين چارچوب فعاليتها، اهداف و وظايف كميسيون و تدوين برنامه شش ماهه با تاكيد بر اولويتها و مسائل روز جامعه پرداختند .
  • پيش نويس تفاهمنامه ارسالي دفتر امور بانوان استانداري و نامه مرسوله از دبيرخانه همايش منع خشونت كانون وكلاي اذربايجان شرقي جهت انجام اقدامات مقتضي به كميسيون ارجاع گرديد .
  • نظر به اينكه در اولين جلسه كميسيون تعداد حاضرين كمتر از نصف اعضاء بود لذا انتخاب دبير و تدوين برنامه ٦ ماهه ،تشكيل كميته ها ويا كارگروههاي زير مجموعه كميسيون به جلسه آتي موكول گرديد .
  • پيشنهاد گرديد همكاراني كه داراي تجربيات ارزنده در حوزه فعاليت كميسيون ميباشند و يا علاقمند به فعاليت هستند شناسايي و معرفي گردند كه مورد موافقت هيات مديره محترم واقع گرديد لذا ليست وكلاي پيشنهادي جهت همكاري با كميسيون اماده و بزودي تقديم خواهد شد  .
  • هيات مديره با حضور اعضاء كميسيون شهروندي در نشست تخصصي بررسي لايحه تامين امنيت زنان به نمايندگي از كانون قزوين موافقت گرديد . ارائه گزارش از نشست توسط كميسيون ضروريست .
  • همچنين افتتاح كلينيك حقوق شهروندي در كانون جهت خدمترساني به عامه مردم با همكاري دفتر امور اجتماعي استانداري در برنامه عمل كميسيون قرار گرفت .

 

حاضرین جلسه:

فریبا رضایی، مریم رجبی فرد، زهرا باقری، مریم طهرانی ها، سحر محمدبیگی، مهسا حاجی فتحعلیها، خشایار انتظاریان